Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR WNIOSKU OSÓB NAJBLIŻSZYCH O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 2602 razy
W razie śmierci Pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od Pracodawcy odprawa pośmiertna. W celu skutecznego wyegzekwowania tej odprawy od Pracodawcy osoba chcąca odebrać tą odprawę od Pracodawcy powinna sporządzić wniosek w oparciu o zamieszczone wzór który to umożliwi właściwe wystąpienie do Pracodawcy o wypłatę odprawy.
WZÓR WNIOSKU OSÓB NAJBLIŻSZYCH O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE - FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 620 razy
Wzór pozwu pracownika na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zaległe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE - FORMULARZ
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
data dodania: 2012-06-22, pobrano 433 razy
Przed wdaniem się w spór z Pracodawcą o wypłatę zaległego wynagrodzenia należy w pierwszej kolejności wystąpić do tego Pracodawcy z wnioskiem o dobrowolne wypłacenie wynagrodzenia. W takim wniosku należy precyzyjnie określić swoje żądanie co w praktyce wywołuje liczne kontrowersje z tego powodu aby uniknąć problemów należy wykorzystać niniejszy wzór który to pozwoli na prawidłowe rozpoczęcie postępowania zmierzającego do odzyskania należnego wynagrodzenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
WZÓR POZWU OSOBY NAJBLIŻSZEJ O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 352 razy
W przypadku śmierci Pracownika jego osobie najbliższej należy się wypłacenie przez Pracodawcę odprawy pośmiertnej. Wielu Pracodawców jednak wykorzystuje niewiedzę Pracowników oraz ich rodzin odnośnie takiego obowiązku często także sami nie zdają sobie sprawy z takiej konieczności. Z tego powodu został przygotowany wzór pozwu pozwalający osobie najbliższej dochodzenie od Pracodawcy odprawy pośmiertnej.
WZÓR POZWU OSOBY NAJBLIŻSZEJ O ZAPŁATĘ ODPRAWY POŚMIERTNEJ
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 284 razy
Wykorzystując niniejszy wniosek Pracownik może łatwo wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o zapłatę odprawy emerytalnej która zgodnie z prawem jest mu należna. Pracownik korzystając ze wzoru b będzie miał pewność, że prawidłowo formułuje swoje roszczenia.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 158 razy
Poza regularnym wynagrodzeniem Pracodawca ma także obowiązek wypłacać Pracownikowi wszelkie inne świadczenia przewidziane w kodeksie pracy i innych ustawach. takim świadczeniem może być nagroda jubileuszowa której spełnienia można dochodzić przy pomocy pozwu sporządzonego na podstawie wzoru zamieszczonego na naszym portalu.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 106 razy
Pracownik który uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej nierzadko jest zmuszony wystąpić na drogę sądową w celu wyegzekwowania od Pracodawcy należnej kwoty. Mimo to zasadnym jest w pierwszej kolejności wystąpienie do pracodawcy z pismem wzywającym go do wypłaty nagrody jubileuszowej dobrowolnie co jest po zastosowaniu wzoru nie będzie wymagało znacznego nakładu pracy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ – FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 89 razy
Wzór pozwu pracownika na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zapłatę odprawy rentowej w wysokości nieprzewyższającej kwoty 10 000 zł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ – FORMULARZ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
data dodania: 2012-06-22, pobrano 88 razy
Jednym z podstawowych obowiązków Pracodawcy względem pracownika jest wypłacanie mu periodycznego wynagrodzenia z tego powodu w przypadku opóźnienia wypłaty wynagrodzenia Pracownik może wystąpić z pozwem do Sądu przeciwko Pracodawcy sporządzonym z niniejszego wzoru.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZALEGŁE WYNAGRODZENIE
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 87 razy
Wyegzekwowanie odprawy rentowej od Pracodawcy może stanowić dla Pracownika nie lada wyzwanie gdyż Pracodawcy często uchylają się od jej wypłaty jednak przy wykorzystaniu naszego wzoru proces dochodzenia zapłaty odprawy będzie możliwie nieproblematyczny.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 53 razy
Kolejnym obowiązkowym świadczeniem wypłacanym przez Pracodawcę jest odprawa emerytalna w związku z tym Pracownik który nie otrzymał takiego świadczenia mimo, iż mu przysługuje może wystąpić o zapłatę właściwej kwoty do Sądu.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
data dodania: 2012-06-22, pobrano 51 razy
Pracownik któremu Sąd przyznał wynagrodzenie z okres pozostawania bez pracy w celu wyegzekwowania zasądzonej mu kwoty powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę tego świadczenia. Prawidłowe Sporządzenie takiego pisma w większości wypadków wymaga pomocy profesjonalnego Pełnomocnika wykorzystując niniejszy wzór każdy Pracownik będzie w stanie sporządzić ten wzór samodzielnie.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 40 razy
Obok wynagrodzenia Pracodawca ma obowiązek wypłacać także inne świadczenia takie jak odprawa rentowa w związku z tym Pracownik który nie otrzymał takiego świadczenia mimo, iż mu przysługuje może wystąpić o zapłatę właściwej kwoty do Sądu przeciwko Pracodawcy.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY RENTOWEJ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ - FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 40 razy
Wzór pozwu na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zapłatę nagrody jubileuszowej w kwocie nieprzekraczającej 10 000 zł
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ - FORMULARZ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ – FORMULARZ
data dodania: 2012-06-22, pobrano 28 razy
Wzór pozwu pracownika na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym o zapłatę odprawy emerytalnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY EMERYTALNEJ – FORMULARZ
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
data dodania: 2012-06-22, pobrano 26 razy
Pracownikowi który został przywrócony do pracy po niesłusznym wypowiedzeniu mu stosunku pracy należy się także wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy który Pracodawca ma obowiązek wypłacić. W celu skutecznego egzekwowania swoich praw Pracownik może wykorzystać niniejszy wzór zawierający poza wzorem pisma także dodatkowy szczegółowy opis służący jako instrukcja do niniejszego wzoru.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O WYNAGRODZENIE ZA OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12