Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 124 razy
Dla wielu Pracowników najprzyjemniejszym okresem zatrudnienia jest urlop wypoczynkowy. Kodeks Pracy jednak otrzymanie urlopu uzależnia od wystąpienia z tak zwanym wnioskiem urlopowym do Pracodawcy co głównie dla młodych Pracowników wcale nie jest tak prostą czynnością jak mogło by się wydawać, z tego powodu niniejszy wzór zawiera nie tylko sam wniosek ale także szczegółowy opis tego wniosku.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO BEZ ZGODY PRACODAWCY
data dodania: 2012-06-01, pobrano 89 razy
Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może w każdej chwili zrezygnować z tego urlopu. Taka rezygnacja nie wymaga zgody Pracodawcy jeśli Pracownik poinformuje Pracodawcę o zamiarze powrotu do pracy z 30 dniowym wyprzedzeniem. Proponowany wzór zapewnia właściwe poinformowanie Pracodawcy o zamiarze powrotu do pracy. Z poważaniem,
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO BEZ ZGODY PRACODAWCY
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE ZALEGŁEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 68 razy
Nie wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego w roku za który przysługuje nie pozbawia Pracownika prawa do tego urlopu może on wykorzystać zaległy urlop do 30 września przyszłego roku. Zaległy urlop wypoczynkowy podobnie jak normalny urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek który należy złożyć przedłożyć Pracodawcy. Wykorzystując wzór zamieszczony na naszym portalu będzie to niezwykle szybka i łatwa czynność.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE ZALEGŁEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
WZÓR COFNIĘCIA WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 59 razy
Pracownik który wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu może także cofnąć swój wniosek. Sytuacja życiowa Pracowników może się zmieniać przez co urlop wychowawczy staje się niepotrzebny. Pracownik może także zwyczajnie uznać taki urlop za zbędny i cofnąć swój wniosek. Aby mieć pewność, że cofnięcie wniosku będzie prawidłowo wniesione Pracownik może skorzystać z zamieszczonego na portalu wzorów którego opis gwarantuje właściwe wykorzystanie pisma.
WZÓR COFNIĘCIA WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB SIOSTRY, BRATA, TEŚCIOWEJ, TEŚCIA, BABKI, DZIADKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 56 razy
Wykożystując niniejszy wzór Pracownik skutecznie wystąpi z wnioskiem o udzielenie mu urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki i dziadka. Nie będzie stanowiło dla Pracownika problemu dotrzymanie terminu ani włąsciwe sformułowanie wniosku.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB SIOSTRY,...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB MAŁŻONKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 49 razy
Jedną z najtragiczniejszych okoliczności w jakich może się znaleźć Pracownik jest śmierć jego małżonka, w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia Pracownik może liczyć na zwolnienie od pracy musi jednak wystąpić o takie zwolnienie do pracodawcy najprostszą metodą uzyskania takiego zwolnienia będzie wykorzystanie niniejszego wzoru.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB MAŁŻONKA...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 48 razy
Nie tylko Pracownice matki mają prawo do urlopu macierzyńskiego także ojcu dziecka przysługuje prawo do takiego urlopu. Urlop przysługujący ojcu dziecka nazywany jest urlopem ojcowskim warunkiem udzielenia takiego urlopu jest dochowanie przez Pracownika odpowiedniego terminu na wniesienie wniosku co dzięki informacjom zawartym we wzorze nie będzie stanowiło problemu dla żadnego pracownika.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 35 razy
Pracownik pragnący w skorzystać z urlopu wychowawczego zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o taki urlop do Pracodawcy. sporządzenie takiego wniosku może być dość problematyczne, w celu umożliwienia wygodnego wystąpienia o urlop sporządziliśmy wzór za pomocą którego pracownik nie tylko zdoła właściwie sformułować swój wniosek ale także skompletuje wszelkie niezbędne dokumenty i prawidłowo dostarczy je Pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 33 razy
Pracownicy którzy ciągu roku kalendarzowego uzyskali prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego mogą wystąpić do Pracodawcy z wnioskiem o urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni które to nabywają po uzyskaniu 10 letniego stażu pracy. Wniosek może być łatwo złożony przy pomocy zamieszczonego wzoru.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 31 razy
Pracownik zawierający związek małżeński może otrzymać od Pracodawcy zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni z okazji ślubu. Takie zwolnienie przeznaczone na właściwe uhonorowanie doniosłego wydarzenia przysługuje Pracownikowi który dopełni formalności związanych z udzieleniem zwolnienia i przedłoży właściwy wniosek Pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB PRACOWNIKA)
WZÓR OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA O ZAMIARZE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z DRUGIM OPIEKUNEM
data dodania: 2012-06-01, pobrano 28 razy
Pracownik pragnący korzystać z urlopu wychowawczego wspólnie z drugim rodzicem bądź opiekunem dziecka zobowiązany jest wraz z wnioskiem o urlop złożyć pisemne oświadczenie w którym wskaże okres, w którym zamierza korzystać z urlopu wychowawczego. Zamieszczony wzór pozwoli Pracownikowi dopełnić wszelkich formalności związanych z udzieleniem mu urlopu wychowawczego.
WZÓR OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA O ZAMIARZE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z...
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO ZA ZGODĄ PRACODAWCY
data dodania: 2012-06-01, pobrano 28 razy
Przebywając na urlopie wychowawczym Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z takiego urlopu a powrót do pracy może być natychmiastowy pod warunkiem, że Pracodawca wyrazi zgodę na natychmiastową rezygnację z urlopu wychowawczego. Pracownicy chcący skorzystać z tego uprawnienia powinni złożyć Pracodawcy pismo sporządzone w oparciu o zamieszczony wzór.
WZÓR REZYGNACJI PRACOWNIKA Z KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO ZA ZGODĄ PRACODAWCY
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB OJCA, MATKI, OJCZYMA LUB MACOCHY)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 28 razy
Śmierć jednej z najbliższych osób jest dla Pracownika zdecydowanie ciężkim przeżyciem dlatego też Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia od pracy na taką okoliczność. Aby uzyskać w takiej sytuacji zwolnienie konieczne jest złożenie wniosku do Pracodawcy o udzielenie zwolnienia. Zrozumiałym jest, iż pracownik w okresie żałoby może nie być w stanie dopełnić wszelkich formalności z tego powodu przygotowaliśmy wzór wniosku który pomoże Pracownikowi dokonać niezbędnych czynności związanych z udzieleniem urlopu.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB OJCA,...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
data dodania: 2012-06-01, pobrano 27 razy
Każda Pracownica po wykorzystaniu podstawowego wymiaru urlopu macierzyńskiego ma prawo do przedłużenia tego urlopu, w zależności od długości podstawowego wymiaru, o 6 lub 8 tygodni. Przedłużenie urlopu jest możliwe wyłącznie w wyniku złożenia pisemnego wniosku Pracownicy przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Oparcie wniosku o przedłużenie urlopu macierzyńskiego na wskazanym wzorze pozwoli na właściwe wniesienie tego wniosku oraz na dochowanie terminu warunkującego możliwość skorzystania z przedłużenia urlopu.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB DZIECKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 21 razy
Pracownikowi którego dziecko bierze ślub przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze jednego dnia w celu uczestniczenia w ceremonii. Otrzymanie takiego zwolnienia będzie możliwe po wypełnieniu niniejszego wzoru i przedłożenia go Pracodawcy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ŚLUB DZIECKA PRACOWNIKA)
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (URODZENIE SIĘ DZIECKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 18 razy
Narodziny dziecka są bardzo doniosłą chwilą w rzyciu każdego człowieka z tego powodu ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zwolnienia od pracy pracownika któremu urodziło się dziecko. Jedynym warunkiem koniecznym do uzyskania takiego zwolnienia poza okolicznością narodzin dziecka jest włąsciwe wniesienie wniosku o udzielenie urlopu. Pracownik który niechce ryzykować utraty możliwości skożystania z ustawowego puprawnienia powinien skożystać zw wzoru który zapewni mu skuteczne wystąpienie z wnioskiem o urlop.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (URODZENIE SIĘ DZIECKA)
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB INNEJ OSOBY POZOSTAJĄCEJ NA UTRZYMANIU PRACOWNIKA LUB POD JEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĄ)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 16 razy
W przypadku śmierci osoby nad którą Pracownik sprawował opiekę bądź też którą utrzymywał, może otrzymać zwolnienie od pracy które to pozwoli mu na właściwe pożegnanie bliskich mu osób. W tym celu jednak musi złożyć wniosek do Pracodawcy z prośbą o udzielenie zwolnienia, taką czynność umożliwi każdemu Pracownikowi zamieszczony w serwisie wzór.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB INNEJ...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB DZIECKA PRACOWNIKA)
data dodania: 2012-06-01, pobrano 15 razy
Ustawodawca wychodząc na przeciw nieprzewidywalnym sytuacjom życiowym zawarł w Kodeksie Pracy prawo do otrzymania przez pracownika zwolnienia od pracy w przypadku śmierci i pogrzebu dziecka. Pomimo tragicznych okoliczności pracownik musi wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu z tego powodu zamieściliśmy wzór niezbędny w takiej sytuacji który to pozwoli na odciążenie Pracownika.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO (ZGON I POGRZEB DZIECKA...
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO PRZED PLANOWANYM PORODEM
data dodania: 2012-06-01, pobrano 14 razy
Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego jest możliwe nie tylko po porodzie lecz także przed planowanym terminem porodu. Pracownica pragnąca skorzystać z tego uprawnienia składa Pracodawcy wniosek oparty na niniejszym wzorze dzięki czemu będzie mogła zrealizować swoje ustawowe prawo do wykorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO PRZED PLANOWANYM PORODEM
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12