Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2012-05-29, pobrano 2700 razy
Związek Zawodowy wykorzystując swoją pozycję w zakładzie pracy może skutecznie dążyć do podniesienia wynagrodzeń Pracownikom zatrudnionym u Pracodawcy u którego działa związek zawodowy. Za pośrednictwem zaproponowanego wzoru Związek może żądać podwyżek wynagrodzenia polegających na zwiększeniu stawek zaszeregowania wszystkich Pracowników.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY DOTYCZĄCY POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2012-05-31, pobrano 1845 razy
Organizacja związkowa pragnąca poprawy warunków wynagradzania przed wstąpieniem w spór zbiorowy z Pracodawcą odnośnie warunków wynagradzania powinna ustalić w drodze uchwały swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczyć osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA
data dodania: 2013-01-24, pobrano 1791 razy
Pismo, wysyłane przez związek zawodowy do pracodawcy w celu otrzymania konkretnej podwyżki wynagrodzenia, przed wszczęciem sporu zbiorowego. Dokument zawiera informację o sposobie jego wypełnienia, jak również jego złożenia u pracodawcy. Znajdują się w nim również odpowiednie przepisy ustawy, dotyczące sporów zbiorowych.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 1208 razy
Dokument wyszczególniający kwestie, w wyniku których do porozumienia nie doszło na etapie rokowań.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 1174 razy
Pismo sporządzane w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego miedzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ)
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-29, pobrano 550 razy
Korzystając z niniejszego wzoru Związek Zarodowy może skutecznie rozpocząć proces zmierzający do poprawy warunków pracy u Pracodawcy u którego działa. Warunki których poprawy żąda Związek wcale nie muszą być warunkami nie spełniających minimalnych założeń ustawowych, związek wykorzystując swą pozycje w zakładzie pracy może dążyć do poprawy warunków pracy które to w rzeczywistości zmierzają do zwiększenia zadowolenia Pracowników z pracy co nawiasem mówiąc zwiększa także jakość świadczonej pracy.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRODZENIA (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 439 razy
Niniejsze pismo przydatne jest podczas nawiązywania porozumienia w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi.Dotyczy warunków wynagradzania.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRODZENIA...
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – WARUNKI PRACY I PŁACY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 389 razy
Dokument jest sporządzany w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – WARUNKI PRACY I PŁACY)
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH
data dodania: 2012-05-29, pobrano 381 razy
Z niniejszego wzoru powinny korzystać te Związki Zawodowe których Pracodawcy nie przestrzegają ich ustawowych praw i wolności. Stosując i jednocześnie wskazując, iż w przypadku nie zaprzestania niezgodnych z prawem działań pracodawcy zostanie uznane za wszczęcie sporu zbiorowego co w przypadku eskalacji problemu może doprowadzić do strajku.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (POPRAWA WARUNKÓW WYNAGRADZANIA)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 323 razy
Wzór pisma stosowanego podczas sporów zbiorowych mających na celu poprawę warunków wynagradzania. Informacje o mediacji i arbitrażu. Zawarte są również wskazówki dotyczące sposobu jego wypełnienia.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data dodania: 2012-05-29, pobrano 296 razy
Związek zawodowy jest uprawniony do żądania od pracodawcy wykorzystania środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na cele socjalne mieszczące się w swym zakresie w przepisach ustawy oraz w postanowieniach Regulaminu ZFŚS. Aby skutecznie wszcząć postępowanie mające na celu nakłonienie a w skrajnych przypadkach zmuszenie Pracodawcy do wykonania jego obowiązków socjalnych zasadnym jest posłużenie się udostępnionym wzorem.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-29, pobrano 258 razy
Pracodawcy często w toku swej działalności dążą do pogorszenia warunków pracy. Jest to spowodowane różnego rodzaju przyczynami nie zawsze jednak to działanie jest racjonalne z tego powodu Związek Zawodowy pragnący zapobiec pogorszeniu warunków pracy u Pracodawcy u którego działa winien wykorzystać zamieszczony tu wzór aby możliwie najbardziej zwiększyć swoje szanse na skuteczne zablokowanie dążeń Pracodawcy.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 251 razy
Jest to dokument dotyczący sposobu prowadzenia sporu zbiorowego w celu podtrzymania żądań w zakresie poprawy warunków wynagradzania. Informacje o dokonywaniu wyboru mediatora – kto nim może być, prawa i obowiązki mediatora.
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA I WSZCZĘCIEM...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA – PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY
data dodania: 2012-05-29, pobrano 229 razy
W przypadku Pracodawców którzy uzyskują bardzo dobre wyniki finansowe organizacja związkowa może przekonać Pracodawcę do uwzględnienia Pracowników w podziale wypracowanego zysku po przez przyznanie im jednorazowej premii. Wynegocjowanie a nawet zmuszenie Pracodawcy do podjęcia takiej decyzji będzie możliwe po wykorzystaniu niniejszego wzoru.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA – PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 204 razy
Jest to dokument wyszczególniający kwestie, w wyniku których do porozumienia nie doszło na etapie rokowań.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI (ETAP ROKOWAŃ)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data dodania: 2012-05-31, pobrano 138 razy
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony w zakładzie pracy w celu niesienia pomocy socjalnej pracownikom. Organizacje Związkowe jako przedstawiciele pracowników mogą występować z wnioskami przeznaczenia środków z funduszu na konkretne cele socjalne w przypadku gdy pracodawca nie zgodzi się na proponowane wydatkowanie środków funduszu, związek może wszcząć spór zbiorowy poprzedzony Uchwałą związku zawierającą określenie żądań, a w przypadku uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskazanie informacji jakie są niezbędne do prowadzenia sporu. W uchwale powinno znaleźć się także postanowienie o wyznaczeniu osoby bądź osób władnych do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2012-05-29, pobrano 136 razy
Częstą praktyką Pracodawców którym zmniejszyły się zyski jest próba zrównoważenia strat po przez pogorszenie warunków wynagradzania. Organizacja związkowa jako przedstawiciel Pracowników ma silną pozycje negocjacyjną, którą dzięki udostępnionemu przez nasz portal wzorowi, może skutecznie wykorzystać do powstrzymania pracodawcy przed obniżeniem wynagrodzeń.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 134 razy
Pismo wyszczególniające kwestie, w których do porozumienia nie udało się dojść podczas sporu zbiorowego dotyczącego zachowania dotychczasowych warunków wynagradzania. Zawarte są tu również informacje na temat mediacji i arbitrażu.

WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH...
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 124 razy
Pismo dotyczące podstawowych wolności człowieka związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem związków zawodowych.
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY ODNOŚNIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-31, pobrano 119 razy
Przed wszczęciem sporu zbiorowego dotyczącego warunków pracy organizacja związkowa powinna podjąć uchwałę w której to określi swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczy osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM
data dodania: 2013-01-28, pobrano 110 razy
Niniejsze pismo jest wzorem protokołu spisywanego w obecności mediatora podczas prowadzenia mediacji.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-06-01, pobrano 99 razy
W przypadku zwolnień grupowych możliwe jest ograniczenie bądź nawet zaprzestanie przeprowadzania zwolnień przez Pracodawcę w wyniku działań Organizacji Związkowej. Aby osiągnąć taki skutek Związki często są zmuszone do rozpoczęcia sporu zbiorowego z Pracodawcą. Przed takim sporem związek powinien w drodze uchwały sprecyzować swoje żądanie, a także na wypadek nie uznania roszczeń przez Pracodawcę określenie informacje jakie są niezbędne Związkowi do prowadzenia sporu oraz wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 99 razy
Dokument dotyczy sposobu prowadzenia sporu zbiorowego w celu podtrzymania żądań w zakresie poprawy warunków pracy. Informacje o dokonywaniu wyboru mediatora – kto nim może być, prawa i obowiązki mediatora.
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM...
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRODZENIA (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 92 razy
Pismo przydatne podczas sporządzania porozumienia, w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi, dotyczące podtrzymania dotychczasowych warunkow wynagradzania.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH...
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-05-31, pobrano 82 razy
Pracodawca mający zamiar przeprowadzić zwolnienia grupowe musi skonsultować taki zamiar ze Związkami Zawodowymi te jednak nie godząc się na przeprowadzenie takich zwolnień mogą żądać ich zaprzestania bądź ograniczenia, nawet w drodze sporu zbiorowego. Rozpoczęcie drogi prowadzącej do ograniczenia lub zaprzestania zwolnień grupowych w drodze sporu zbiorowego możliwe jest dla Związku Zawodowego korzystającego z zamieszczonego tu wzoru
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
WZÓR PISMA INFORMUJĄCEGO PRACODAWCĘ O STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWYM
data dodania: 2013-01-15, pobrano 76 razy
Jest to dokument pomocny podczas organizowania strajku solidarnościowego podczas domagania się spełnienia danych warunków od pracodawcy. Informacje o czynnościach, jakie należy dopełnić podczas organizowania strajku. Opis sposobu wypełnienia i złożenia pisma.
WZÓR PISMA INFORMUJĄCEGO PRACODAWCĘ O STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWYM
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
data dodania: 2013-01-14, pobrano 72 razy
Dokument opisujący prawidłowości przebiegu referendum strajkowego.
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 70 razy
Dokument przydatny podczas zakańczania sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi, określający zobowiązania jakie zostały nałożone zarówno na pracodawcę jak i na organizacje związkowe.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY...
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 66 razy
Wzór pisma przydatny w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego miedzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, dotyczące świadczeń socjalnych.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW PRACY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 62 razy
Dane pismo można stosować w celu podtrzymania korzystnych warunków pracy. Zawiera informacje o tym, jak wybierać mediatora i jakie warunki musi spełniać.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE NIE UZNAWANYM PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZBIOROWY
data dodania: 2013-01-30, pobrano 62 razy
Wzór protokołu rozbieżności w sporze zbiorowym nie uznawanym przez pracodawcę.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE NIE UZNAWANYM PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZBIOROWY
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE TAJNE).
data dodania: 2013-01-11, pobrano 56 razy
Dane pismo zawiera informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania tajnego. Znaleźć tu też można odpowiednie przepisy dotyczące sporów zbiorowych (wyciąg).
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE TAJNE).
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - PPE
data dodania: 2012-05-29, pobrano 51 razy
Organizacje związkowe działając w imieniu załogi pracowniczej mogą żądać od Pracodawców wprowadzenia pracowniczego programu emerytalnego. Takie działanie związku zawodowego jest nastawione nie tylko na poprawę warunków pracy ale także na poprawę jakości życia pracowników po zaprzestaniu pracy zarobkowej. Niniejszy wzór zapewnia skuteczne rozpoczęcie negocjacji z Pracodawcą na temat wprowadzenia PPE.
WZÓR PISMA Z ŻĄDANIAMI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - PPE
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 51 razy
Pismo może być pomocne w przypadku zakończenia sporu zbiorowego dotyczącego świadczeń socjalnych, prowadzonego miedzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.
WZÓR POROZUMIENIA (ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ – ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA POPRZEZ PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY
data dodania: 2012-05-31, pobrano 50 razy
Organizacja Związkowa wykożystująca swoją pozycję u Pracodawcy może dążyć do poprawy warunków wynagrodzenia Pracowników, po przez domaganie się udziału w wypracowanym przez Pracodawcę zysku. Pracodawcy jednak często nie są chętni do dzielenia się zyskiem z Pracownikami z tego powodu wszczęcie sporu zbiorowego jest jedyną możłiwością przekonania pracodawcy do Podziału części zysku pomiędzy pracowników. Przed wszczęciem takiego sporu organizacje związkowe ustalają swoje żądania w uchwale, w drodze uchwały powinny zostać zawarte, na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę także informacje jakie są niezbędne związkowi do prowadzenia sporu oraz wskazanie osoby lub osób uprawnionych do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 48 razy
Dokument może być stosowany w sytuacji powołania wspólnej reprezentacji w celu zachowania dotychczasowych warunków wynagradzania. Pismo zawiera informacje dotyczące praw zarówno pracowników jak i pracodawcy podczas prowadzenie sporu zbiorowego jak również wskazówki dotyczące ustalania mediatora, jego wynagrodzenia jak również kwestie dotyczące arbitrażu czy strajku. Znaleźć tu również można sposób wypełnienia wzoru pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 47 razy
Pismo dotyczące podstawowych wolności człowieka związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem związków zawodowych.
WZÓR POROZUMIENIA (SPÓR ZBIOROWY – PRAWI WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH PRACOWNIKÓW)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH)
data dodania: 2013-02-28, pobrano 47 razy
Plik zawiera wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (respektowanie praw i wolności związkowych).
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIA...
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE JAWNE)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 46 razy
Dane pismo może być wykorzystywane przy głosowaniach poprzedzających organizację strajku. W zakładce możemy znaleźć informacje dotyczące warunków jakie muszą być spełnione podczas głosowania jawnego. Znajduje się tu również sposób wypełnienia wzoru pisma jak i jego wykorzystania.
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W PRZEDMIOCIE STRAJKU (GŁOSOWANIE JAWNE)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY DOTYCZĄCY NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY
data dodania: 2012-05-31, pobrano 40 razy
Organizacja Związkowa zmuszona przez działania Pracodawcy do wszczęcia sporu zbiorowego, przed wszczęciem sporu powinna wpierw podjąć uchwałę w której to określi swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczy osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku. Niniejsza uchwała dotyczy konieczności wszczęcia sporu odnośnie nie pogarszania warunków pracy przez Pracodawcę
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 40 razy
Dokument sporządzany w przypadku zakończenia sporu zbiorowego prowadzonego między pracodawcą a organizacjami związkowymi, określające zobowiązania jakie zostały nałożone zarówno na pracodawcę jak i na organizacje związkowe.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY...
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO(STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY)
data dodania: 2013-01-31, pobrano 40 razy
Wzór protokołu z przebiegu referendum strajkowego(strajk solidarnościowy).
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU REFERENDUM STRAJKOWEGO(STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY)
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 37 razy
Niniejsze pismo może być stosowane podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW...
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 35 razy
Dokument zawiera informacje na temat wszczynania mediacji podczas sporu zbiorowego dotyczącego nie pogarszania warunków pracy, powoływaniu mediatora, warunkach, jakie muszą być spełnione przy jego wybieraniu.

WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE NIE POGARSZANIA WARUNKÓW PRACY I WSZCZĘCIEM...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI PŁACY)
data dodania: 2013-03-08, pobrano 35 razy
Wzór organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (warunki płacy).
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZWIĄZANYCH Z PPE
data dodania: 2012-05-31, pobrano 33 razy
Organizacja Związkowa działająca u Pracodawcy który nie jest zainteresowany organizacją Pracowniczych Programów Emerytalnych może wszcząć spór zborowy za pośrednictwem którego wpłynie na decyzje Pracodawcy i doprowadzi do uruchomienia PPE. Jednak przed wszczęciem sporu zbiorowego należy podjąć Uchwałę związku zawodowego w której to związek określi swoje żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wskaże informacje jakie są jej niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczy osoby władne do prowadzenia sporu w imieniu związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW WYNAGRADZANIA (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 33 razy
Dokument ten może być stosowany podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 33 razy
Dokument stosowany podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (PODZIAŁ ZYSKU PRACODAWCY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 29 razy
Dokument sporządzony w celu powołania wspólnej reprezentacji wobec pracodawcy.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH I WSZCZĘCIEM MEDIACJI (SPÓR ZBIOROWY)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 28 razy
Dokument pomocny podczas wszczynania mediacji w czasie sporu zbiorowego dotyczącego podtrzymania żądań w zakresie respektowania praw i wolności związkowych. Informacje dotyczące powoływania mediatora, warunkach, jakie muszą być spełnione przy jego wybieraniu.
WZÓR PISMA Z PODTRZYMANIEM ŻĄDAŃ W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH I...
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH (ZAKOŃCZENIE MEDIACJI)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 28 razy
Dokument sporządzony w przypadku zakończenia mediacji w zakresie respektowania praw i wolności związkowych.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY W ZAKRESIE ZACHOWANIA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW WYNAGRADZANIA
data dodania: 2013-03-29, pobrano 27 razy
Jest to wzór uchwały organizacji związkowej o wystąpieniu z żądaniami wszczynającymi spór zbiorowy w zakresie zachowania dotychczasowych warunków wynagradzania
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 26 razy
Dokument ten jest pomocny podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym w celu niepogarszania warunków pracy. Zawiera informacje dotyczące wyboru mediatora i arbitrażu.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (POPRAWA WARUNKÓW PRACY)
data dodania: 2013-01-14, pobrano 25 razy
Pismo, te można wykorzystać w czasie sporów zbiorowych w celu poprawy dotychczasowych warunków pracy. Zawiera informacje o roli i przywilejach mediatora.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
data dodania: 2013-01-11, pobrano 24 razy
Pismo zawierające informacje przydatne przy nawiązywaniu takich sporów - kwestia mediacji, arbitrażu jak również strajku. Znaleźć tu też można odpowiednie przepisy dotyczące tworzenia i dysponowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zawarta jest też informacja o sposobie wypełnienia pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR ZBIOROWY ODNOŚNIE RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH
data dodania: 2012-05-31, pobrano 23 razy
W przypadku gdy Pracodawca nie stosuje się do obowiązku przestrzegania praw i wolności związkowych często jedynym rozwiązaniem jakie pozostaje organizacji związkowej jest wejście z takim Pracodawcą w spór zbiorowy w wyniku którego nakłoni Pracodawcę do zaprzestania naruszeń. Przed wszczęciem takiego sporu Związek powinien skorzystać z niniejszego wzoru Uchwały w celu określenia konkretnych żądania, a na wypadek nie uwzględnienia tych żądań przez Pracodawcę wymienienia informacji jakie są niezbędne do prowadzenia sporu oraz wyznaczenia osoby bądź osób władnych do prowadzenia sporu w imieniu Związku.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O WYSTĄPIENIU Z ŻĄDANIAMI WSZCZYNAJĄCYMI SPÓR...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO
data dodania: 2013-02-15, pobrano 23 razy
Plik zawiera wzór uchwały organizacji związkowej przydatny w organizowaniu strajku solidarnosciowego
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (WARUNKI PRACY)
data dodania: 2013-03-01, pobrano 20 razy
Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu sporu zbiorowego (warunki pracy)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE WARUNKÓW SOCJALNYCH - PPE
data dodania: 2013-01-11, pobrano 19 razy
Pismo zawierające informacje przydatne podczas powoływania mediatora, stosowania arbitrażu czy wszczynaniu strajku. Znajduje się tu również wskazówka dotycząca sposobu wypełnienia danego pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 19 razy
Dokument stosowany podczas mediacji prowadzonych w sporze zbiorowym, dotyczących poprawy warunków wynagradzania.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM POPRAWY WARUNKÓW PRACY...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO (RESPEKTOWANIE PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH)
data dodania: 2013-01-11, pobrano 18 razy
Pismo pomocne podczas powoływania wspólnej reprezentacji w prowadzeniu sporu zbiorowego. Zawiera informacje, kiedy prowadzone mogą być spory zbiorowe jak również wskazówki dotyczące ich organizacji. Opisane są kwestie mediacji, strajku i arbitrażu. Znaleźć można też szczegółowy opis sposobu wypełnienia wzoru pisma.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (OGRANICZENIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH)
data dodania: 2013-03-20, pobrano 18 razy
Plik zawiera Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (ograniczenie zwolnień grupowych)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU SPORU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE ZAPRZESTANIA, OGRANICZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2013-01-11, pobrano 16 razy
Niniejsze pismo może być wykorzystywane podczas sporów zbiorowych dotyczących zaprzestania lub ograniczenia zwolnień grupowych. Znaleźć można tu przydatne informacje dotyczące praw pracowników w takich przypadkach. Jest też informacja jak dany wzór można wypełnić.
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O POWOŁANIU WSPÓLNEJ REPREZENTACJI W PROWADZENIU...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW PRACY (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 16 razy
Dokument ten jest pomocny podczas postępowania mediacyjnego dotyczącego nie pogarszania warunków pracy, prowadzonego w ramach sporu zbiorowego , wyszczególniający kwestie, w których do porozumienia nie doszło. Opis wyboru i roli mediatora. Zawarte są informacje jak wypełnić pismo.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM NIEPOGARSZANIA WARUNKÓW...
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH (MEDIACJA)
data dodania: 2013-01-15, pobrano 16 razy
Pismo przydatne podczas mediacji w sporze zbiorowym dotyczących respektowania praw i wolności związkowych. Zawiera informacje na temat mediacji i arbitrażu oraz wskazówki jak wypełnić pismo.
WZÓR PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI W SPORZE ZBIOROWYM DOTYCZĄCYM RESPEKTOWANIA PRAW I WOLNOŚCI...
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO (ŚWIADCZENIA SOCJALNE)
data dodania: 2013-02-22, pobrano 15 razy
Wzór uchwały organizacji związkowej o zorganizowaniu strajku solidarnościowego (świadczenia socjalne)
WZÓR UCHWAŁY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ O ZORGANIZOWANIU STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO...
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12