Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
baza pism
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
data dodania: 2012-06-11, pobrano 5134 razy
Pracownikowi zwolnionemu w trybie zwolnień grupowych przysługuje odprawa w wysokości zależnej od jego stażu pracy bądź od przyjętych w drodze konsultacji związkowych postanowień. przed wszczęciem sporu sądowego zmierzającego do uzyskania zapłaty odprawy zasadnym jest wykorzystanie drogi polubownej i przedstawić Pracodawcy wniosek z żądaniem zapłaty odprawy.
WZÓR WNIOSKU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
data dodania: 2012-06-11, pobrano 1362 razy
Przy pomocy zamieszczonego pozwu Pracownik zwolniony w trybie tak zwanych zwolnień grupowych może dochodzić do Pracodawcy zapłaty odprawy należnej mu z tytułu zwolnienia w drodze zwolnień grupowych.
WZÓR POZWU PRACOWNIKA O ZAPŁATĘ ODPRAWY
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-09-24, pobrano 484 razy
Procedura zwolnień grupowych została określona w przepisach ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasada rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta przewiduje obowiązek przeprowadzenia konsultacji przez pracodawcę z reprezentacją pracowników, tj. organizacjami związkowymi a w ich braku z wyłonionymi przedstawicielami pracowników. Celem tych konsultacji jest zawarcie porozumienia ze stroną reprezentującą pracowników, które regulowałoby szczegółowo kwestie zwolnień. Dopiero niemożność zawarcia takiego porozumienia uprawnia pracodawcę do jednostronnego ustalenia regulaminu zwolnień.
Poniższy wzór pozwoli na korzystne zawarcie porozumienia z pracodawcą.
WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
POZEW POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE - ODPRAWA
data dodania: 2012-06-11, pobrano 459 razy
Niniejszy pozew przewidziany jest dla Pracowników pragnących dochodzić zapłaty należnej im odprawy od Pracodawcy. W przypadku przewidzianym dla niniejszego pozwu konieczne jest wniesienie pozwu na formularzu, co z założenia ma upraszczać postępowanie. W praktyce jednak okazuje się, że pracownicy mają duże problemy z wypełnieniem takich formularzy z tego powodu udostępniamy wzór formularzu w dużej mierze wypełniony a w pozostałej części szczegółowo opisany w sposób umożliwiający każdemu samodzielne wypełnienie.
POZEW POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE - ODPRAWA
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO ZAPŁATY DODATKU WYRÓWNAWCZEGO W ZWIĄZKU Z WYPOWIEDZENIEM WARUNKÓW PRACY I PŁACY W TRYBIE ART. 1 USTAWY O „ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH”
data dodania: 2012-10-17, pobrano 239 razy
Pracownicy dzięki naszemu wnioskowi mogą zwrócić się do pracodawcy o wypłatę dodatku wyrównawczego w związku z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy w trybie art. 1 ustawy o „zwolnieniach grupowych”. Wzór ułatwi pracownikom skuteczne egzekwowanie ich praw.
WZÓR WEZWANIA PRACODAWCY DO ZAPŁATY DODATKU WYRÓWNAWCZEGO W ZWIĄZKU Z WYPOWIEDZENIEM...
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU PONOWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-10-17, pobrano 147 razy
Jeśli pracodawca ponownie zacznie zatrudniać pracowników, a wcześniej dokonał zwolnień grupowych to w pierwszej kolejności powinien zatrudnić zwolnionych przez siebie pracowników. Za pośrednictwem danego wzoru pracownik może wyrazić chęć ponownego zawarcia stosunku pracy. We wzorze znajduje się wniosek i jego uzasadnienie, a także przydatne przepisy prawne, jak również informacje dotyczące sposobu jego wypełnienia i złożenia u pracodawcy.
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU PONOWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ...
WZÓR SPRZECIWU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ ZGŁASZANEJ W TRYBIE ART. 10 UST. 2 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW REGULUJĄCE PRAWO DO ODPRAWY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 118 razy
Za pośrednictwem niniejszego wzoru związek zawodowy może wnieść do pracodawcy sprzeciw od zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w trybie art. 10 ust. 2 ustawy o zwolnieniach grupowych.
WZÓR SPRZECIWU ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ ZGŁASZANEJ W TRYBIE ART. 10 UST. 2 USTAWY O...
WZÓR PISMA WZYWAJĄCEGO DO KONSULTACJI W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-09-25, pobrano 98 razy
Obowiązkiem pracodawcy jest konsultacja z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u niego zamiaru przeprowadzenia grupowego. Konsultacje te mają na celu uniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru grupowego zwolnienia. Dany wzór zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jego wypełnienia jak również złożenia u pracodawcy przez związki zawodowe.
WZÓR PISMA WZYWAJĄCEGO DO KONSULTACJI W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE PLANOWANYCH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data dodania: 2012-10-02, pobrano 63 razy
Niniejsze pismo stosuje się w sytuacji planowanych zwolnień grupowych. Dzięki pismu organizacje związkowe będą mogły wskazać stanowiska, jakie mają wobec informacji o planowanych zwolnieniach grupowych oraz będą mogły przedstawić swoje pomysły w kwestii uratowania miejsc pracy.
WZÓR PISMA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE PLANOWANYCH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
WZÓR ŻĄDANIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
data dodania: 2012-10-17, pobrano 58 razy
W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględnił pracownika zwolnionego w ramach zwolnień grupowych, który wyraził gotowość do podjęcia pracy, mimo zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej do której należał zwolniony pracownik, pracownik ten może złożyć żądanie zawarcia z nim stosunku pracy.
WZÓR ŻĄDANIA PRACOWNIKA ZWOLNIONEGO W TRYBIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12