Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZŁAPANI NA CIĄŻĘ CZ.2
data publikacji 16-12-2013
Pytanie: Co zrobić, jeśli kobieta po powrocie z urlopu wychowawczego od razu idzie na zwolnienie lekarskie, a po nim po raz kolejny zachodzi w ciążę i od razu przechodzi na zwolnienie lekarskie? 
 
Odpowiedź: Po okresie ciąży i wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego możliwe jest skorzystanie przez pracownicę, wespół z pracownikiem-ojcem, z urlopu wychowawczego. Ponieważ okres urlopu wychowawczego wynosi trzy lata, nie jest to czas obojętny dla pracodawcy, który w zależności od potrzeb rynkowych oraz swoich możliwości może podejmować decyzje znajdujące odzwierciedlenie także w strukturze organizacyjnej firmy, czy też w liczbie osób zatrudnionych. O ile możliwe są zmiany na korzyść pracowników, o tyle bardziej prawdopodobne będą zmiany na ich niekorzyść, obejmujące likwidację stanowisk pracy, czy też zmniejszanie liczby osób zatrudnionych, dotykające również stanowisk pracy zajmowanych także przez pracownice przebywające na urlopie wychowawczym. W tym miejscu przywołać zatem należy przepis art. 186¹ §1 k.p., stwierdzający, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zatem w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownicy. Wyjątek stanowi zaistnienie przyczyn z art. 52 k.p., czy też likwidacja lub ogłoszenie upadłości pracodawcy. Korzystanie z urlopu wychowawczego nie stanowi jednak okoliczności chroniącej przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, np. likwidacji stanowiska pracy. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05, OSNP 2006/21 - 22/315), w którym stwierdził, że art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego, także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p. (tj. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy nie zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika). 
 
W sytuacji zaś, gdy pracownica wraca po urlopie wychowawczym do pracy na pracodawcy spoczywa bezwzględny obowiązek jej dopuszczenia do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. Jeszcze raz jednak należy podkreślić, że ponowne zatrudnienie pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, który musi zrealizować, nawet jeżeli nie dysponuje odpowiednimi stanowiskami w zakładzie pracy. Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie oznacza jednak, że nad pracownikiem powracającym z urlopu wychowawczego ustanowiona jest jakaś szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Pamiętać należy bowiem, że ochrona stosunku pracy związana z urlopem wychowawczym trwa od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. W tym miejscu należy przywołać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1985 roku, sygn. akt III PZP 50/85, zgodnie z którą „zatrudnienie pracownicy jest w tym przypadku bezwzględnym obowiązkiem zakładu pracy, co jednak nie oznacza pozbawienia zakładu pracy możliwości wypowiedzenia umowy”. Ponadto w wyroku z 3 listopada 1994 roku, sygn. akt  I PRN 77/94 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż „Brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę.” Należy jednak  pamiętać, że złamaniem obowiązku wynikającego z art. 1864 k.p. byłoby zachowanie pracodawcy, który stwierdzając likwidację dotychczasowego stanowiska pracy pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego bez sprawdzenia dostępności innych stanowisk pracy (tj. stanowisk równorzędnych lub odpowiadających kwalifikacjom pracownicy) dokonuje wypowiedzenia jej umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Dopiero ustalenie, że w zakładzie pracy brak jest wolnych stanowisk pracy pozwalających na ich zajęcie przez pracownicę powracającą z urlopu wychowawczego pozwala na wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Jeżeli zaś w wyniku sprawdzenia wolnych stanowisk pracy okaże się, że pracodawca dysponuje takim, które mogłoby zostać przez pracownicę objęte, wówczas ma obowiązek powierzyć jej to stanowisko pracy, jeżeli jest ono stanowiskiem równorzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom pracownicy. 
 
Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Artykuł pochodzi z MagazynuHR wydawanego przez HRstandard.pl 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12