Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
data publikacji 20-12-2013
W celu przeprowadzenia konsultacji pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie radę pracowników o następujących informacjach:
-      przyczyny zamierzonego zwolnienia,
-      liczba zatrudnionych pracowników o grupach zawodowych, do których należą
-      grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia
-      okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie
-      proponowanych kryteriach doboru pracowników do zwolnienia
-      kolejność dokonywania zwolnień pracowników
-      propozycja rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeśli obejmują one świadczenia pieniężne, należy również przedstawić sposób ustalania ich wysokości.
 
Pracodawca nie może jednak podać imiennej listy pracowników przewidzianych do zwolnienia, gdyż dopiero na późniejszym etapie, w drodze porozumienia lub w regulaminie, o czym dalej, nastąpić ma wskazanie kryteriów doboru pracowników objętych zwolnieniem.
Należy wskazać, że zawiadomienie takie musi bezwzględnie nastąpić na piśmie, nie może więc zostać przekazane radzie pracowników e-mailem lub faksem.
 
Ustawa nie precyzuje sztywnego terminu kiedy takie zawiadomienie ma nastąpić, wskazując jedynie, że ma to być termin umożliwiający radzie pracowników zgłoszenie w ramach konsultacji propozycji dotyczących wszystkich wymienionych powyżej kwestii. Należy wskazać, że same konsultacje a więc również zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, powinny nastąpić przez podjęciem decyzji o ich dokonaniu, jeżeli z uwagi na sytuację zakładu pracy istnieje jeszcze szansa podjęcia decyzji o innych rozwiązaniach.
 
 
Autor: Izabela Dziubak redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 15 października 2012 roku
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.),  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.  o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550 ze zm.)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12