Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
data publikacji 20-04-2016
Przed zatrudnieniem pracowników Agencji Pracy Tymczasowej (APT) należy spełnić kilka czynności formalnoprawnych, które muszą zostać podjęte zarówno przez APT, jak i przyszłego pracodawcę użytkownika przed rozpoczęciem współpracy z APT.
Jednym z podstawowych działań jakie przyszły pracodawca użytkownik musi podjąć jest spełnienie obowiązków wynikających z art. 23 ustawy o APT. Pracodawca użytkownik obowiązany jest do poinformowania organizacji związkowych reprezentatywnych działających w jego zakładzie pracy (w tym miejscu należy zastrzec, że nie są to wszystkie działające organizacje związkowe lecz wyłącznie reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu Pracy) o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracownikowi tymczasowemu z agencji pracy tymczasowej. Wskazane dotyczy wyłącznie obowiązku informowania i nie wymaga podejmowania zarówno konsultacji, jak i zawierania porozumień w tej kwestii. Zakres informowania natomiast dotyczy wyłącznie informacji określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o APT, tj. informacji w zakresie:
  1. rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  2. wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  3. przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej;
  4. wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego;
  5. miejsca wykonywania pracy tymczasowej.
 
Pracodawca w porozumieniu z organizacjami związkowymi może ustalić szerszy obowiązek informacyjny, nie jest jednak do tego obligatoryjnie zobowiązany na podstawie omawianej ustawy. 
 
Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja pracodawcy użytkownika, który zamierza powierzyć pracownikowi agencji pracy tymczasowej wykonywanie pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, w takich przypadkach jest obowiązany także do podjęcia działań zmierzających do uzgodnienia tego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Jednoznacznie należy w tym miejscu podkreślić, że zarówno zgoda, jak i samo uzgodnienie nie jest wymagane. Ustawodawca wymaga wyłącznie aby pracodawca użytkownik podjął działania zmierzające do uzgodnienia nie zaś aby doprowadził do zawarcia porozumienia. Co więcej, ustawa nie zastrzega konkretnych terminów zarówno dla obowiązku informacyjnego, jak i dążenia do uzgodnień. Z tego powodu czynności te mogą zostać dokonane w niewielkim odstępie czasowym przed zawarciem umowy z APT. Informacja powinna być przekazana w takim odstępie czasowym, ażeby zapewnić realną możliwość przeprowadzenia procesu uzgodnień z reprezentatywną organizacją związkową (organizacjami związkowymi). Niezależnie od wyniku tego procesu pracodawca powinien zapewnić archiwizację dokumentów świadczących o podjęciu próby dokonania uzgodnień. Powinny być to co najmniej: zaproszenie do uzgodnień, protokół lub notatka służbowa ze spotkań.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 20 kwietnia 2016 roku
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12