Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ZA LOKUM W FIRMIE MOŻNA POBRAĆ OPŁATĘ OD ZWIĄZKOWCÓW
data publikacji 13-08-2013
Organizacja związkowa wystąpiła o udostępnienie jej na terenie zakładu lokalu oraz sprzętu potrzebnego do wykonywania działalności związkowej. Czy pracodawca jest zobowiązany spełnić takie żądanie?
 
Mimo dosyć jasnych przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.) w tym zakresie wielu pracodawców ma wątpliwości dotyczące zasad, na jakich są obowiązani udostępniać zakładowym organizacjom związkowym swoje pomieszczenia oraz urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania ich działalności w zakładzie pracy.
 
Pracodawca, u którego działa związek zawodowy, ma taki obowiązek, który nakłada na niego art. 33 ustawy. Zasady takiego udostępniania powinny zostać uregulowane w stosownej umowie zawartej między zakładem pracy a organizacją związkową. Zarówno związkowi, jak i pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem wynikającym z niewykonania lub nienależytego wykonania takiego kontraktu.
 
Należy podkreślić, iż mimo że ustawodawca nałożył na pracodawców zobowiązanie do udostępniania lokali i urządzeń, to nie znaczy, że musi się to odbywać nieodpłatnie. Zasady finansowe reguluje bowiem umowa zawarta pomiędzy stronami.
W teorii możliwe jest więc zarówno nieodpłatne użyczenie przez pracodawcę pomieszczeń i urządzeń, jak też ich udostępnianie za pełną czy częściową odpłatnością dokonywaną przez związek zawodowy.
 
Praktyka większości dużych pracodawców w naszym kraju pokazuje jednakże, że obowiązek ten spełniany jest prawie zawsze nieodpłatnie. Jednak niektórzy pracodawcy ponoszą z tego tytułu dodatkowe koszty w postaci konieczności naliczania podatku VAT od wartości nieodpłatnie udostępnianych pomieszczeń i urządzeń. Ta instytucja uregulowana przepisami ustawy o związkach zawodowych to w istocie jedna z form ukrytego, chociaż zgodnego z prawem, finansowania organizacji związkowych przez pracodawców.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Artykuł ukazał się 13 sierpnia 2013 roku w Akademii Prawa Pracy w Dzienniku Gazeta Prawna.
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12