Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYRAŻENIE ZGODY BLANKIETOWEJ NA POTRĄCANIE WIERZYTELNOŚCI
data publikacji 28-08-2014
Często zdarza się, że pracodawcy wymagają od pracowników wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody na potrącanie przyszłych wierzytelności zarówno określając górną granicę takiego potrącenia jak i niewprowadzając takiego zastrzeżenia. Następnie w przypadku powstania takiej wierzytelności pracodawcy wnoszą o potwierdzenie pisemne wcześniej wyrażonych zgód z podkreśleniem rzeczywiście istniejącej wierzytelności.
 
Art. 91 k.p. nie wprowadza możliwości wyrażania zgody blankietowej na potrącanie wierzytelności przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika co oznacza, że bez zgody pracownika może dojść do potrąceń wyłącznie w przypadkach określonych w art. 87 k.p. tj. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne przewidziane w art. 108, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
 
Inne wierzytelności zgodnie z art. 91 k.p. mogą być potrącane wyłącznie za pisemna zgodą pracownika. Brak uprawnienia do blankietowego wyrażania zgody na potrącenia wierzytelności pracodawcy wynika miedzy innymi z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2005 roku, sygn. akt I OSK 461/05 „Wymieniona w tym przepisie zgoda pracownika nie może być blankietowa. Powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności.” Niniejsze oznacza, iż pracownik może wyrazić pisemna zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy wierzytelność względem pracownika już istnieje, a nie wierzytelności, która może w przyszłości powstać. Takie stanowisko potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1994 roku sygn. akt I PZP 41/94 „Wyrażenie przez pracownika, na podstawie art. 91 KP w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zgody na potrącania przez zakład pracy z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu niedoborów, które mogą się ujawnić w przyszłości w wyniku inwentaryzacji - jest nieważne.” Wskazana uchwała potwierdza także, iż ewentualne dokonanie blankietowej zgody pracownika na potrącanie jest nieważne, a co za tym idzie dokonanie potrącenia w takich warunkach przez pracodawcę jest nieuprawnione.
 
Nie jest także dopuszczalne blankietowe wyrażenie zgody przez pracownika na potrącanie wierzytelności przyszłej z zastrzeżeniem, iż potrącenie będzie mogło zostać dokonane np. do wysokości 500 zł o raku takiej możliwości świadczy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2004 roku  sygn. akt I PK 529/03 „Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonanie potrąceń z jego wynagrodzenia bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanki odpowiedzialności jest nieważne.”
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
Stan prawny: 28 sierpnia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12