Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYPOWIEDZENIE PRZEZ PRACOWNIKA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY A BRAK KLAUZULI O MOŻLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA
data publikacji 09-10-2013
Jestem zatrudniony u swojego pracodawcy na umowę na czas określony na okres 10 miesięcy. Po 3 miesiącach znalazłem korzystniejszą ofertę pracy jednak w umowie nie zawarliśmy klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie umowy o pracę za 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Czy mimo braku takiej klauzuli mogę skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Pracodawca nie zgadza się na porozumienie stron.
 
W związku z zasadą wolności pracy przewidzianą w art. 65 ust. 1 i 2Konstytucji w zw. z art. 10 § 1 i art. 11 Kodeksu pracy (K.p.) pracownik nie może być zatrudniony bez możliwości rezygnacji z zatrudnienia. Nie mniej samo wypowiedzenie umowy o pracę w związku z brakiem zastrzeżenia możliwości jej wypowiadania jest niemożliwe z tego powodu zgodnie z twierdzeniem Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 roku, sygn. akt III PZP 5/11 „Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 KP), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.” Oznacza to, iż nawet w wypadku przedłożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o prace nie jest ono traktowane jak wypowiedzenie lecz wywołuje skutki jak np. art. 55 k.p. dotyczące rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.
 
Zauważyć należy jednak, iżw takich wypadkach uznanie, iż pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 K.p.. uprawnia pracodawcę do dochodzenia od pracownika odszkodowania w wysokości wynagrodzenia odpowiadającego 2 tygodniowemu okresowi wypowiedzenia w związku z okolicznością, iż rozwiązana została umowa na czas określony. Uprawnienie pracodawcy do dochodzenia odszkodowania wynika z faktu, iż pracownik rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 55 K.p. jednak nie zaistniały okoliczności uprawniające pracownika do takiej formy rozwiązania umowy o pracę. Nie zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika oraz pracodawca nie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
 
W związku z powyższym możliwe jest skuteczne rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony bez zawarcia klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy o pracę jednak pracownik w związku z okolicznością, iż dobrowolnie zobowiązał się wykonywać określoną pracę w razie rozwiązania umowy o pracę naraża się na ewentualną odpowiedzialność finansową w postaci odszkodowania dla pracodawcy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordyantor merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 09 października 2013 roku
Podstawa prawna:ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12