Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYPADEK POWSTAŁY W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH
data publikacji 12-06-2014
Po skończeniu głosowania, podliczeniu głosów po wyborach i  spakowaniu kart pracownik zaczął wynosić karty do samochodu, żeby dostarczyć je do Urzędu Miasta. Po przeniesieniu jednej paczki do samochodu potknął się i przewrócił raniąc kolana i rękę, która musiała zostać unieruchomiona w gipsie. Przypadek zgłoszono do UM.
Czy to wydarzenie kwalifikowane jest jako wypadek w pracy?
 
Nie, ale to zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek powstały w szczególnych okolicznościach w związku z którym przysługują także określone świadczenia z budżetu państwa.
 
Zgodnie z art. 154 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112) członkom komisji wyborczych przysługuje na podstawie przepisów ustawyz dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.) zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu zadań tych komisji.
Zgodnie z art.  2 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:
także  przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum. W świetle przepisów tej ustawy osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach, o których mowa powyżej, przysługuje:
1)   renta z tytułu niezdolności do pracy;
2)   jednorazowe odszkodowanie;
3)   świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.(art. 3).
W Pani przypadku należy kompletować dokumentację medyczną oraz złożyć wniosek do ZUS o wypłatę określonego świadczenia (najprawdopodobniej jednorazowego odszkodowania). Zgodnie z art. 11 rzeczonej ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wydaje decyzję w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie. Osoba ubiegająca się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku. Najlepszym rozwiązaniem jest udać się do najbliższego oddziału ZUS, który udostępni stosowny wniosek i powiadomi o dalszej procedurze załatwienia sprawy.
 
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 12 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 112); Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.).
 
 
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12