Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYPADEK NA SIŁOWNI PRACOWNICZEJ W TRAKCIE PRZERWY OD PRACY
data publikacji 20-12-2013
Zgodnie z art. 207 § 1 k.p. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2”.  W związku z czym w przypadku zorganizowania siłowni pracowniczej, z której pracownicy będą mogli korzystać dobrowolnie w przerwach od pracy lub też po pracy ewentualne wypadki nie będą miały związku z wykonywaniem pracy ani ze stosunkiem pracy.
 
Odpowiedzialność organizatora siłowni w takim wypadku nie będzie tożsama z odpowiedzialnością pracodawcy względem pracownika lecz będzie wynikać z ogólnej odpowiedzialności deliktowej a w szczególności z art. 444 k.c. dotyczącego szkody na osobie w związku z art. 445 k.c. regulujące zasady zadośćuczynienia pieniężnego związanego ze szkoda na osobie.
 
Ogólnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują szczególnych zasad dotyczących działalności siłowni.
Żadne przepisy nie regulują warunków działalności siłowni ani nie zobowiązują ich właścicieli do zapewniania instruktorów. Należy jednak pamiętać o odpowiedzialności deliktowej. Pracodawca udostępniając Siłownię jednocześnie zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa na niniejszej siłowni przede wszystkim odpowiada za stan techniczny urządzeń.
 
Ponieważ dla oceny krzywdy stanowiącej podstawę zasądzenia zadośćuczynienia znajdą zastosowanie konstrukcje adekwatnego związku przyczynowego oraz przyczynienia się poszkodowanego do szkody. Podjęcie przez pracodawcę (właściciela siłowni) wszelkich możliwych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa będą dodatkowymi czynnikami wpływającymi na zmniejszenie zadośćuczynienia bądź nawet jego nieprzyznania. Zauważyć jednak należy, iż niezależnie od zapewnienia instruktora w praktyce może dojść do ustalenia, iż to pracodawca w pełni odpowiada za szkodę.
 
Najkorzystniejszym i najczęściej praktykowanym rozwiązaniem jest stworzenie szczegółowego regulaminu korzystania z siłowni który będzie określał dopuszczalny sposób wykorzystania udostępnianego sprzętu w tym także dopuszczalne maksymalne obciążenie. Niedostosowanie się do regulaminu w dużym stopniu zwalnia pracodawcę z odpowiedzialności (w wielu przypadkach może zwalniać całkowicie). Dodatkowo, praktykowanym rozwiązaniem jest uzależnienie dopuszczenia do korzystania z siłowni od złożenia oświadczenia o występującym ryzyku i zrzeczeniu się roszczeń w razie ewentualnych wypadków. Niestety takie oświadczenia nie mają doniosłej mocy prawnej w najlepszym wypadku powodują obniżenie świadczenia.
 
Samo zapewnienie instruktora jest wyłącznie dodatkowym działaniem pracodawcy zmierzającym do zapewnienia bezpieczeństwa na siłowni nie gwarantuje jednak zwolnienia się od odpowiedzialności.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie szkolenia na którym uczestnicy zapoznaliby się z zasadami bezpieczeństwa oraz podstawowymi technikami wykonywania ćwiczeń na dostępnych urządzeniach. Takie działanie pozwoli wykazać, iż właściciel siłowni podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do uniknięcia szkody a szkoda została wywołana wyłącznie działaniami ćwiczącego.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 24 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141)
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12