Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYNAGRODZENIE SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
data publikacji 26-11-2012
Wydawać by się mogło, iż z samej nazwy instytucji społecznego inspektora pracy wynika fakt, iż funkcja ta powinna być pełniona nieodpłatnie. Jednakże praktyka, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy pokazują, iż wcale tak nie jest. A pełnienie tej funkcji może być całkiem intratnym zajęciem.
 
Przypomnijmy, iż kwestie powoływania oraz funkcjonowania społecznej inspekcji pracy regulują postanowienia ustawy z dnia  24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy. Ustawodawca wyszedł z założenia, iż co do zasady społeczni inspektorzy pracy powinni wykonywać swoje czynności poza godzinami pracy. Powyższe oznacza, iż standardem powinno być, iż społeczny inspektor wykonuje normalnie swoje obowiązki pracownicze, a wszelkie czynności związane z pełnioną społecznie funkcją powinien wykonywać po godzinach pracy. Jednakże jednocześnie ustawodawca przyjął, iż w razie zaistnienia konieczności wykonywania przez społecznego inspektora pracy swoich czynności w godzinach pracy lub uczestniczenia w naradach i szkoleniach zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Innymi słowy społeczny inspektor pracy nie traci na tym finansowo, iż poświęca swój czas zawodowy na wykonywanie obowiązków społecznego inspektora pracy. Co więcej w istocie ustawodawca przyzwala społecznemu inspektorowi na powstrzymywanie się od świadczenia pracy na rzecz wykonywania obowiązków związanych z pełnienia społecznej funkcji. Warto zaznaczyć przy tym, iż ustawodawca nie wprowadził żadnego ograniczenia wymiaru czasu takiego wykonywania obowiązków, co można w skrajnym przypadku intepretować jako możliwość całkowitego poświęcenia się przez społecznego inspektora pracy tym obowiązkom.
 
Jednakże ustawodawca poszedł nawet dalej. To jest oprócz normalnego wynagrodzenia przyznał społecznym inspektorom pracy możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy. Warto w tym miejscu podkreślić, iż ta możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia nie pozbawia pracownika możliwości wykonywania obowiązków społecznego inspektora pracy w czasie „normalnych” godzin pracy. Ustawodawca postanowił bowiem, iż kierownik zakładu pracy na wniosek zakładowych organizacji związkowych może ustalić miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane: „w razie znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy”. Przepisy wprowadzają jednakże limit wysokości tego dodatkowego wynagrodzenia, w postaci 30 godzin pracy osoby pełniącej funkcję społecznego inspektora pracy. Natomiast w szczególnie uzasadnionych wypadkach kierownik zakładu pracy, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może podwyższyć to wynagrodzenie do wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia za 60 godzin pracy. Warto jednakże zwrócić uwagę na uchwałą Sądu Najwyższego z dnia z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie o sygnaturze II PZP 3/10, w której sąd orzekł co prawda, iż sprawa, w której społeczny inspektor pracy dochodzi od pracodawcy miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego jest sprawą z zakresu prawa pracy (w rozumieniu art. 476 § 1 k.p.c.), a jednocześnie stwierdził, iż mimo że miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe społecznego inspektora pracy nie jest wynagrodzeniem za pracę, należy jednak stosować do niego odpowiednio przepisy o tym wynagrodzeniu. A w praktyce oznacza to obowiązek stosowania przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym w sytuacji zakończenia.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny „Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.” 
 
Stan prawny: 26 listopada 2012 roku
 
Podstawa prawna:  ustawa z dnia  24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy,
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12