Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYKAZ OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NIE MUSI MIEĆ FORMY PISEMNEJ
data publikacji 31-10-2013
Zaznajomienie pracownika z zakresem obowiązków, które będzie wykonywał na swoim stanowisku pracy, jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Istota stosunku pracy polega na świadczeniu określonego w umowie rodzaju pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Najczęściej w umowie o pracę wskazane zostaje jedynie stanowisko pracy bez konkretyzacji zakresu obowiązków z nim związanych.
 
Zgodnie z art. 94 pkt. 1 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Jak widać jest to jeden z kluczowych obowiązków pracodawcy, który ma znaczenie już na samym początku zatrudnienia, jednak ustawodawca nie przewidział żadnej szczególnej formy przekazania pracownikowi zakresu obowiązków, więc może to nastąpić także w formie ustnej.
 
Potwierdził to także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 1998 r. (sygn. akt I PKN 457/97), stwierdzając, że "powinność zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach może być zrealizowana również w formie informacji ustnej, której treść uwzględnia charakter pracy i skalę jej złożoności, a także wykształcenie i zawodowe doświadczenie pracownika".
 
Brak konieczności sporządzenia zakresu obowiązków pracownika na piśmie, nie zmienia faktu, że taka właśnie forma jest znacznie korzystniejsza dla pracodawców i w razie konieczności pozwoli udowodnić wypełnienie tego właśnie obowiązku.
 
Pisemny zakres obowiązków może mieć charakter samodzielnego dokumentu lub stanowić element samej umowy o pracę (np. załącznik). Ten drugi wariant jest jednak mniej praktyczny, gdyż wtedy każda zmiana w zakresie obowiązków będzie wymagała dla swojej skuteczności wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcia z pracownikiem odpowiedniego porozumienia zmieniającego. Jeśli zakres obowiązków będzie miał samodzielny charakter, pracodawca będzie mógł go zmienić mocą jednostronnej czynności. Wówczas dokument taki powinien zostać włączony do części B akt osobowych pracownika  zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl 
 
Stan prawny: 31 października 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12