Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WYDŁUŻONY OKRES WYPOWIEDZENIA
data publikacji 05-03-2014
Po okresie próbnym pracodawca zawarł ze mną umowę o pracę na czas nie określony, w której przewidział 5-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy takie  postanowienia  w umowie jest zgodny w przepisami Kodeksu pracy?
 
W przedstawionym stanie faktycznym nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Przepisy Kodeksu pracy nie regulują wprost czy kodeksowe okresy wypowiedzenia mogą być wydłużane. Ściśle określone są jedynie zasady skracania okresów wypowiadania.
 
Co do zasady należy przywołać stanowisko Sąd Najwyższy z uchwały z 9 listopada 1994 r. sygn. akt I PZP 46/94, zgodnie z którym dopuszczalne jest zamieszczenie przez pracodawcę zastrzeżenia w umowie o pracę zawartej na czas nie określony dłuższego okresu wypowiedzenia, np. dwunastomiesięcznego. Zdaniem SN na takie stwierdzenie pozwala art. 18 § 2 k.p., w myśl którego nieważne są postanowienia umów o pracę mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Oczywiście niniejsze twierdzenie jest w pełni uzasadnione i prawdziwe nie jest możliwe wyinterpretowanie z niniejszego stanowiska SN ogólnej zasady dotyczącej możliwości przedłużania okresów wypowiedzenia w umowie o pracę. Zauważyć należy, iż przedłużony okres wypowiedzenia w zależności od konkretnego stanu faktycznego może być zarazem korzystny jak i nie korzystny dla pracownika. 5 miesięczny okres wypowiedzenia w sytuacji, gdy chroni pracownika przed utratą zatrudnienia jest niewątpliwie korzystny w związku z czym w interesie pracownika jest uzyskanie jak najdłuższego okresu wypowiedzenia zauważyć należy jednak, iż w przypadku, gdy ten sam pracownik dostanie ofertę pracy od innego pracodawcy dającą mu znacznie korzystniejsze warunki pracy i płacy to będzie w przypadku braku możliwości zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę taki pracownik może być w znacznie gorszej sytuacji niż jakby miał możliwie krótki okres wypowiedzenia. Oferta pracy po 5 miesiącach może być już nie aktualna w związku z czym pracownik nie dość, że z powodu przedłużonego okresu wypowiedzenia nie będzie mógł wcześniej podjąć nowej pracy to po upływie tego okresu pozostanie bez pracy w związku z faktem, iż otrzymawszy korzystniej ofertę wypowiedział dotychczasowy stosunek pracy.
 
W związku z tak przedstawioną argumentacją należy zauważyć, iż pracodawca w określonych sytuacjach może wprowadzić dłuższy o kres wypowiedzenia nie mniej w razie sporu Sąd pracy będzie badał czy w danym przypadku przedłużony okres wypowiedzenia jest korzystny dla pracownika czy też nie. Można stwierdzić jednoznacznie, że gdyby okres wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę został wydłużony do 5 miesięcy a pracowników pozostawiono by możliwość skorzystania z okresów ustawowych, to takie postanowienie umowy byłoby skuteczne i zgodne z prawem.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 5 marca 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 
 
  
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12