Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WPŁYW ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO NA UMOWĘ O PRACĘ
data publikacji 16-04-2013
W wielu zakładach pracy tworzone są układy zbiorowe. Nowo powstałe związki zawodowe często dążą do utworzenia układu zbiorowego u swojego pracodawcy, u którego do tej pory związki nie działały, w związku z czym brak jest obowiązującego układu zbiorowego.
Zastanowić się jednak należy, jaki w rzeczywistości wpływ na umowę o pracę ma zawierany między związkami zawodowymi a pracodawcą układ zbiorowy.
 
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż w przypadku, gdy umowa o pracę zostaje zawarta podczas obowiązywania układu zbiorowego to układ zbiorowy obok ustawy jest kolejnym aktem ograniczającym swobodę umów w stosunku do umów o pracę. Układ może wprowadzać szczególne postanowienia w celu dodatkowej ponad ustawowej ochrony pracownika. Co do zasady, postanowienia umowy o pracę mogą być wyłącznie korzystniejsze niż postanowienia układu. Co więcej, warunki układu nie mogą zostać pogorszone nawet przez zgodną wolę stron indywidualnego stosunku pracy. Żadne dodatkowe porozumienia zawarte między pracownikiem a pracodawcą nie mogą ograniczyć praw pracownika wynikających z układu.
 
Sytuacja wygląda nieco odmiennie w przypadku, gdy  układ wchodzi w życie w trakcie obowiązywania umowy o pracę, w takim wypadku wpływ układu na umowę o pracę zależy od tego, czy postanowienia zawarte w układzie zbiorowym są bardziej czy mniej korzystne od warunków zawartych w umowie o pracę. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania zarówno umowy o pracę jak i układu zbiorowego dochodzi do zmiany warunków układu, w takim razie wpływ układu na treść umowy o pracę zależy od tego, czy postanowienia nowego układu są bardziej czy mniej korzystne dla pracowników, zatrudnionych u pracodawcy u którego zmienia się układ zbiorowy, w porównaniu do postanowień dotychczasowego układu. Zgodnie z art. 18 § 1 i 2 Kodeksu pracy (K.p.) umowy zawierane po wejściu w życie nowego układu bądź zmianie dotychczasowych postanowień układu podlegają postanowieniom tego układu. Postanowienia umowy są zastępowane korzystniejszymi przepisami niezależnie czy pochodzą z ustaw czy z układu.
 
Na mocy art. 24113 § 1 K.p. korzystniejsze postanowienia układu zastępują dotychczasowe warunki. Odnosi się to przede wszystkim do warunków określonych w zmienionym układzie. Jednak nie oznacza to, iż są to warunki wynikające wyłącznie z układu; mogą to być również warunki wynikające z innych przepisów prawa pracy np. z ustaw lub innych przepisów wewnątrzzakładowych.
 
Pamiętać należy, że zastąpienie postanowień umowy o pracę korzystniejszymi postanowieniami układu następuje automatycznie, bez potrzeby składania wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę. W przypadku wprowadzenia nowych, mniej korzystnych warunków pracy konieczne jest złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego. W przypadku nie zastosowania tego wypowiedzenia w życie wchodzą wyłącznie postanowienia korzystniejsze, a w stosunku do pozostałych postanowień w mocy pozostają postanowienia poprzedniego układu. Ponadto, nawet w przypadku, gdy układ wygasa, bądź zostaje rozwiązany przez strony, to jego postanowienia trwale zmieniają charakter umowy. Oznacza to, iż przestają obowiązywać wyłącznie postanowienia niekorzystne dla pracowników, a korzystne postanowienia trzeba wypowiadać zgodnie  z art. 24113 § 2 K.p.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny działu www.radapracownikow.pl
Stan Prawny: 16 kwietnia 2013
Podstawa Prawna: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 
 
 
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12