Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WCZEŚNIEJSZE USUNIĘCIE KARY PORZĄDKOWEJ Z AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA
data publikacji 01-08-2016
Pytanie: Czy mogę wnosić do pracodawcy o wcześniejsze niż po roku usunięcie kary porządkowej?  W jaki sposób to zrobić?
 
Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość.
 
Na podstawie dyspozycji art. 113 kodeksu pracy karę porządkową np. upomnienia czy nagany, uważa się za niebyłą po upływie roku nienagannej pracy pracownika. Rok ten należy liczyć od dnia nałożenia przez pracodawcę na pracownika kary porządkowej. Przykładowo jeśli kara została nałożona 17 stycznia 2011 roku, to rok mija z końcem dnia 17 stycznia 2012 roku. Przez nienaganną pracę należy rozumieć sam fakt nienałożenia na pracownika przez tego samego pracodawcę kolejnej kary porządkowej. W razie ziszczenia się powyższego warunku na pracodawcy spoczywa obowiązek, wynikający wprost z treści wskazanego powyżej przepisu, usunięcia dokumentu nakładającego karę porządkową z akt osobowych tego pracownika. Oznacza to, że jeśli pracownik nie wykaże żadnej aktywności ze swojej strony, to kara porządkowa co do zasady powinna automatycznie zniknąć z jego dossier prowadzonego przez pracodawcę. Przepis wskazanego artykułu pozwala jednakże pracodawcy na wcześniejsze usunięcie z akt osobowych nałożonej na pracownika kary porządkowej. Ustawodawca przewidział dwa podmioty, które mogą zainicjować takie usunięcie. Pierwszy to sam pracodawca, który może usunąć karę z własnej inicjatywy. Drugim podmiotem, który jest uprawniony do wnioskowania do pracodawcy o wcześniejsze usunięcie kary porządkowej z akt jest reprezentująca danego pracownika zakładowa organizacja związkowa. Należy jednakże podkreślić, iż organizacja związkowa jest uprawniona wyłącznie do wnioskowania do pracodawcy o wcześniejsze niż po roku usunięcie kary porządkowej. Nie jest natomiast umocowana do samodzielnego usuwania takiej kary. Co więcej pracodawca nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Decyzję dotyczącą ewentualnego wcześniejszego usunięcia z akt osobowych dokumentu kary porządkowej pracodawca podejmuje samodzielnie. Nie powinien on jednak ignorować stanowiska związku zawodowego. Mimo, iż obowiązujące przepisy nie uprawniają wprost ukaranego pracownika do występowania do pracodawcy o wcześniejsze usunięcie kary porządkowej, to należy przyjąć, iż pracownik może zwrócić się do pracodawcy, najlepiej na piśmie, z wnioskiem o wcześniejsze uznanie kary porządkowej za niebyłą. Jednakże również w tym przypadku pracodawca nie ma obowiązku zastosowania się do takiego żądania.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 1 sierpnia 2016 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12