Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
WARUNKI PRACY JAKO PRZEDMIOT SPORU ZBIOROWEGO
data publikacji 14-04-2015
Zgodnie z dyspozycją art. 1 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, spór zbiorowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikami może dotyczyć warunków pracy, warunków płacy, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Podkreślenia wymaga, iż powyższy katalog jest zamkniętym zbiorem i tylko powyższe może stanowić przedmiot sporu zbiorowego.
Pomimo jednak, iż ustawa zdefiniowała co może stanowić przedmiot sporu zbiorowego temat ten budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Enumeratywny katalog bowiem został zdefiniowany w taki sposób, że wskazuje jedynie sprawy których spór może dotyczyć , nie zaś rodzaj żądań czy postulatów jakie mogą być sformułowane.
Warunki pracy nie zostały zdefiniowane w ustawie, jednak przyjmuje się, iż są to wszelkie warunki, w jakich pracownik wykonuje pracę . Mogą być to zatem warunki o charakterze socjalnym, technicznym lub organizacyjnym związane bezpośrednio z miejscem wykonywania pracy. Zgodnie z powyższym za warunki pracy należy uznać m.in. takie czynniki jak:
·         wyposażenie zakładu pracy ,
·         organizacja pracy,
·         stan techniczny materiałów/maszyn ,
·         możliwość podnoszenia kwalifikacji ,
·         zagadnienia dotyczące urlopów, przeciwdziałaniu mobbingowi itp.,
·         warunki wykonywania pracy, w tym warunki BHP i przeciwpożarowe.
Postulaty formułowane przez stronę związkową w sporze zbiorowym i dotyczące warunków pracy zmierzają zazwyczaj do korzystniejszego ukształtowania warunków zatrudnienia, ale równie dobrze mogą dotyczyć utrzymania tych warunków przez pracodawcę na dotychczasowym poziomie.. Podkreślić jednak należy, iż niedopuszczalne jest wszczynanie sporu zbiorowego, którego przedmiotem miały by być przekształcenia własnościowe czy reorganizacja przedsiębiorstwa. Takie postulaty nie mieszczą się bowiem w zakresie dopuszczalnego i wskazanego ustawowo przedmiotu sporu zbiorowego.
 
Autor: Monika Politowska, aplikant adwokacki w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k. 
 
Stan prawny: 14 kwietnia 2015 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12