Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
SŁUŻBA BHP CZYLI OBOWIĄZKI PRACODAWCY ODNOŚNIE ZATRUDNIENIA ZGODNIE Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY CZ.1
data publikacji 31-07-2012
Aby móc zatrudniać pracowników w sposób prawidłowy i zgodny z prawem pracodawca musi spełnić warunki przewidziane przez przepisy regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Zgodnie z art. 207 kodeksu pracy, to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy w szczególności organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie w tym zakresie pleceń oraz kontrolowanie ich wykonywania, jak również reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu ulepszania istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników.
 
Należy pamiętać, że pracodawca nie może zwolnić się od swoich obowiązków w tym zakresie, zasłaniając się obowiązkami pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy czy też przez powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny specjalistom spoza zakładu pracy (o ile takie powierzenie jest możliwe, o czym dalej).
 
Nadzór nad wypełnianiem obowiązków w tym zakresie pełni państwowa inspekcja pracy i państwowa inspekcja sanitarna. Aby było to realnie możliwe, art. 209 kodeksu pracy nakazuje pracodawcy rozpoczynającemu działalność zawiadomić, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Taki obowiązek ciąży też na pracodawcy w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu działalności, w tym zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli taka zmiana może powodować większe zagrożenia dla zdrowia pracowników.
 
Autor: Izabela Dziubak, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny:  28 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141)
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12