Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
SŁUŻBA BHP CZ 5- KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBY BHP
data publikacji 19-12-2013
Kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby BHP określa §4 Rozporządzenia o służbie BHP, podając również katalog stanowisk, na jakich można zatrudniać pracowników służby BHP: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Do każdego ze stanowisk został przypisany określony poziom wykształcenia.
 
W przypadku, gdy pracodawca powierza wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy, może to powierzyć osobom, które spełniają, co najmniej wymagania określone dla specjalisty ds. BHP lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres, co najmniej 5 lat.
 
Oprócz spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych, warunkiem zatrudnienia pracowników na tych stanowiskach jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP na zasadach określonych w Rozporządzeniu o szkoleniach BHP.
 
Na marginesie warto zaznaczyć, że wymogi dotyczące kwalifikacji zostały wprowadzone zmianą Rozporządzenia o służbie BHP z 2 listopada 2004, które weszło w życie 1 lipca 2005. Zawiera ono przepis (§ 2) mówiący o tym, że osoby zatrudnione w służbie BHP i wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające wymagań kwalifikacyjnych zachowują prawo do zatrudnienia w służbie BHP i wykonywania zadań tej służby przez okres 8 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli do 1 lipca 2013 r.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem o służbie BHP § 2 ust. 2 służba BHP nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu obok powierzono wykonywanie funkcji służby bhp. Oznacza to, więc, że jeżeli pracownik zatrudnia powyżej 100 pracowników, czyli ma obowiązek utworzenia służby BHP, nie może powierzyć jej innych zadań (wbrew szeroko stosowanej praktyce).
 
Autor: Izabela Dziubak, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny:  19 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12