Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ROZWIĄZANIE ZAWARTEJ UMOWY O PRACĘ PRZED NAWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY
data publikacji 16-12-2013
Pracodawca i pracownik zawarli umowę o pracę przewidującą rozpoczęcie pracy w dość odległym terminie. W tym czasie pracownik otrzymał atrakcyjniejszą propozycję pracy, czy w związku istnieje możliwość rozwiązania już zawartej umowy o pracę, ale przed formalnym rozpoczęciem jej wykonywania?
 
Na wstępie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy (K.p.) stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono w dniu zawarcia umowy. Istotne jest również, że przepisy nie uzależniają powstania tego stosunku od faktycznego rozpoczęcia pracy przez zatrudnionego. Oznacza to w praktyce, że termin, w którym pracownik ma rozpocząć wykonywanie obowiązków, określony w umowie, będzie datą początkową nawiązania stosunku pracy, niezależnie od tego czy zatrudniony przystąpi do świadczenia pracy. Jeżeli jednak pracownik ze swojej winy nie rozpocznie świadczenia pracy we wskazanym, nawet odległym terminie, pracodawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 
Analogicznie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania stosunku pracy  a więc rozpoczęcia świadczenia pracy. Oznacza to więc, że w okresie od zawarcia umowy o pracę a terminem początkowym jej wykonywania, może zostać rozwiązania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie pracy. Stanowisko to potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2007 r. (sygn. akt II PK 56/07), stwierdzając, że Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 K.P., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy”.
 
Podkreślić należy równie, zastosowanie krótszego niż wymagany okresu wypowiedzenia nie powoduje bezskuteczności bądź nieważności wypowiedzenia, a jedynie  z mocy prawa  przesunięcie momentu rozwiązania umowy do czasu upływu wymaganego okresu wypowiedzenia.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 16 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12