Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY CZ.2
data publikacji 20-12-2013
Zwrot okres pracy jest pojęciem ustawowym i jako taki został wprowadzony w kodeksie pracy, w art. 155 §1 k.p. przez okres prac rozumie się nie tylko okresy, gdy pracownik był zatrudniony, ale także okresy wskazane w przepisach w tym wypadku okresy nauki:” § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.”   
Zgodnie ze wskazanymi przepisami pracownik Inspekcji, który pracował w tej instytucji od 2000 roku do 2012 roku ma okres zatrudnienia równy 12 lat, w związku z czym nie przysługuje mu nagroda jubileuszowa. Ta sytuacja może się zmienić w przypadku, gdy aktualny pracodawca nie jest pierwszym pracodawcą pracownika.  W takim wypadku przy założeniu, iż pracownik był zatrudniony od 1992 roku do 2000 roku przez np. Elektrociepłownie Kawęczyn pracownikowi będzie przysługiwać nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy. Pamiętać jednak należy, iż dany pracodawca uczęszczał także do szkół. Na potrzeby omawianego problemu przyjmijmy, iż pracownik ukończył szkołę policealną. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w związku z art. 155 § 1 pkt. 5 k.p. należy uznać, iż prawnikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy, a nie jak pierwotnie ustaliliśmy za 20 lat pracy. Na takie rozumienie danych przepisów wskazuje wykładnia literalna art. 54 § 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy mówiąca, iż okresami pracy poza okresem zatrudnienia u danego pracodawcy i poprzednich pracodawców są także inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie jest to jednak wykładnia stosowana w praktyce Państwowej Inspekcji Pracy, z niewytłumaczonych przyczyn do okresu zatrudnienia nie jest zaliczany okres nauki, co zgodnie ze wskazanymi artykułami jest obowiązkowe.
  
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl  
 
Stan prawny: 20 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 1974 Nr 24
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12