Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRZESŁANIE JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ WYPOWIEDZENIE SKŁADANE PRZEZ PRACODAWCĘ
data publikacji 17-02-2015
Mimo, iż obowiązek uzasadniania wypowiedzeń umowy o pracę składanych pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony wydaję się być powszechnie znanym obowiązkiem wielu Pracodawców nie dopełnia go. W przypadku natomiast próby dopełnienia tego obowiązku uzasadnienia nie są sporządzone w sposób prawidłowy. Przede wszystkim należy pamiętać o tezie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1999 roku, sygn. akt I PKN 304/99 „Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 § 4 KP” oraz „Jeżeli wskazana w wypowiedzeniu przyczyna jest pozorna, to równocześnie jest ono bezzasadne (art. 45 § 1 KP), chyba że pracodawca wskazuje ponadto jakieś inne przyczyny wypowiedzenia usprawiedliwiające odmienne twierdzenie”.
 
Powyższe wyraźnie wskazuje, iż w przypadku dokonywania wypowiedzeń zarówno zmieniających, jak i definitywnych w oparciu o pozorną przyczynę może skutkować skutecznym odwołaniem pracownika.
 
Powyższy skutek będzie miało także wskazanie nierzeczywistej przyczyny lezącej po stronie pracodawcy. Pamiętać należy, iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem m.in. postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2013 roku sygn. akt II PK 209/13 „Sądy pracy na podstawie art. 45 § 1 KP sprawują kontrolę prawidłowości i zasadności wypowiedzeń umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i rzeczywista”.
 
Za właściwe można uznać wyłącznie wypowiedzenia które przedstawiają prawdziwą przyczynę wypowiedzenia w sposób umożliwiających pracownikowi rzeczywiste zapoznanie się z przyczynami zwolnienia które to będą przedstawiony w sposób zrozumiały dla tego pracownika.
 
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl

Stan prawny: 16 lutego 2015 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12