Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRZECIWWSKAZANIE DO PRACY Z UWAGI NA STAN ZDROWIA A MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZANIA UMOWY W TRYBIE ART 52 § 1 PKT 3 KODEKSU PRACY
data publikacji 27-09-2013
Czy w przypadku, gdy osoba skierowana na okresowe badania lekarskie, dostarczy pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy, ale z przeciwskazaniami  np. do pracy w nocy, a dział produkcji nie jest w stanie przesunąć tej osoby na inną maszynę, która pracuje na 2 zmiany, gdyż albo te maszyny są już obsadzone przez osoby z takimi przeciwskazaniami lub pracodawca nie posiada możliwości znalezienia dla tej osoby innego stanowiska, na którym mogłaby pracować w naszym zakładzie – jest możliwe rozwiązanie umowy dyspozycją art 52 § 1 pkt 3 kodeksu pracy ?
 
Kodeks pracy przewiduje jedynie trzy przypadki obowiązku pracodawcy przeniesienia pracownika do innej pracy z uwagi na stan zdrowia. Zgodnie z art. 231 kodeksu pracypracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Poza tym z uwagi na stan ciąży, pracownicy zatrudnionej w porze nocnej zgodnie z art. 1781 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. Jeśli takich możliwości brak to pracodawca powinien zwolnić taką osobę z obowiązku świadczenia pracy. W innych przypadkach przepisy kodeksu pracy nie przewidują takiego obowiązku. Możliwe jest także, że w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego, które stwierdza  szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca mimo takiego zaświadczenia nie przeniesie pracownika, w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy ze względu na stan zdrowia pracownika i kwalifikacje zawodowe, to pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Natomiast jeżeli, chodzi o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt. 3 kodeksu pracy, to takie rozwiązanie możliwe jest jedynie w sytuacji zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. W takim przypadku to sam pracownik swoim nagannym, zawinionym zachowaniem przyczynia się do utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Chodzi tu o uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy określone w umowie o pracę.  Dopiero spełnienie tych przesłanek kwalifikuje pracodawcę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w tym trybie. Przykładem takim będzie utrata prawa jazdy przez kierowcę czy skreślenie z listy doradców podatkowych, przy czym należy podkreślić, iż muszą to być uprawnienia niezbędne do pracy na danym stanowisku. Resumując nie ma możliwości prawnych aby pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem w trybie art 52 § 1 pkt 3 kodeksu pracy w sytuacji gdy osoba skierowana na okresowe badania lekarskie, dostarczy pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy z przeciwskazaniami. 
 
Autor: Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Prawy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k. 
 
Stan prawny: 27 września 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12