Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRZECIĘTNIE 5 - DNIOWY TYDZIEŃ PRACY
data publikacji 28-10-2013
Pracodawca od nowego roku planuje wprowadzić 6-dniowe tygodnie pracy. Chce to osiągnąć poprzez sporządzenie rozkładów czasu w ten sposób, że w poszczególne dni wymiar czasu pracy zostanie zmniejszony a brakujące godziny pracy będą wyrabiane w soboty. Czy praca w soboty jest dopuszczalna i czy pracodawca może ustalić 6 - dniowy tydzień pracy?
 
Przede wszystkim należy zauważyć, iż praca w soboty jest w pełni dopuszczalna. Jedynie praca w niedziele jest zabroniona, z pewnymi wyjątkami.
 
Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy (k.p.) norma czasu pracy wynosi przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, iż możliwe jest wprowadzenie 6 dniowego tygodnia pracy z zastrzeżeniem jednak, iż w przyjętym okresie rozliczeniowym zachowana zostanie przeciętność pięciodniowego pracy. Osiągnąć to można np. po przez zmniejszenie ilości dni pracy w kolejnym tygodniu do 4 dni. Nie jest natomiast możliwe rozpisanie rozkładu pracy w sposób zobowiązujący pracownika do pracy 6 dni we wszystkie tygodnie w okresie rozliczeniowym. W takim wypadkudochodzi do  nadużyć prawa pracy: polegającego na nie zachowaniu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy nawet w sytuacji, gdy nie dochodzi do przekroczenia tygodniowej 40 godzinnej normy czasu pracy. Nie oznacza to jednak, iż pracownikowi w związku z naruszeniem norm dotyczących czasu pracy przysługuje dodatek za nadgodziny. Dodatek za nadgodziny przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do pracy w nadgodzinach. Nadgodzinami w rozumieniu art. 151 k.p. jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. W związku z tak przyjętą definicją nawet w sytuacji niewłaściwie sporządzonego rozkładu czasu pracy po przez ustalenie stałego 6 dniowego tygodnia pracy mimo ewidentnego naruszenia norm czasu pracy nie dochodzido pracy w nadgodzinach, gdyż pracownik wykonuje pracę zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
 
W razie wskazanego rozpisania rozkładu czasu pracy pracodawca dopuszcza się zabronionego działania polegającego na konieczności ustalania pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy co spełnia znamiona czynu zabronionego z art. 281 pkt. 5 „narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych” zagrożonego karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 28 października 2013 roku
Podstawa Prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12