Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PRACA PONADWYMIAROWA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
data publikacji 07-08-2013
Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest wykonywanie czynności i zadań ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Dobowa norma czasu pracy dla pracownika pracującego na pełnym etacie wynosi 8 godzin, średniotygodniowa zaś - 40 godzin.
 
Powyższe oznacza w praktyce, że jeżeli pracownik pełnoetatowy nie pracuje w specjalnym wydłużonym systemie czasu pracy (np. równoważnym do 12 godzin), pracę w nadgodzinach stanowić będzie dla niego praca powyżej 8 godzin w ciągu jednej doby lub powyżej 40 godzin średnio na tydzień. Zgodnie z art. 1511 Kodeksu pracy, poza wynagrodzeniem pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100 % - za pracę nadliczbową świadczoną w nocy, w niedziele bądź święta nie będące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,, lub 50 % wynagrodzenia - w pozostałych przypadkach.
 
Wyjaśnienia wymagają jednak zasady dotyczące pracy ponadnormatywnej świadczonej przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 
W pierwszej kolejności podkreślić należy, że pracownik zatrudniony z zmniejszonym wymiarze czasu pracy ma prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Istotne jest jednak, że praca na niepełny etat nie oznacza automatycznie obniżenia norm czasu pracy, które by uprawniały do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, co wynika z faktu, że Kodeks pracy nie zawiera regulacji, na mocy których normy te mogłyby być określone proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Oznacza to, że  normy te są identyczne zarówno odnośnie pracowników zatrudnionych w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. W rezultacie jeżeli pracownik zatrudniony np. na pół etatu i pracujący 4 godziny dziennie, przekroczy obowiązujące go normy czasu pracy nie będzie to automatycznie oznaczało, że świadczył pracę w godzinach nadliczbowych.
 
W tym miejscu należy odnieść się do art. 151 § 5 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany zamieścić w umowie o pracę postanowienie, określające limit godzin pracy ponad ustalony wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, do otrzymania obok wynagrodzenia zasadniczego, również dodatku za nadgodziny w określonej wyżej wysokości.
 
Powyższa regulacja oznacza, że dopiero po przekroczeniu określonej w taki sposób liczby godzin, wskazanej dziennie lub tygodniowo, a nie określonego w umowie wymiaru czasu pracy, pracownik nabędzie prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
Dla przykładu, pracownik zatrudniony na pół etatu, dla którego limit dopuszczalnych godzin w umowie ustalony został na 5 godzin dziennie, otrzyma należny dodatek dopiero za przepracowaną 6-tą i następne godziny.
 
Ważne jest również, że przepisy nie określają wartości minimalnej oraz maksymalnej  limitów godzin pracy ponadwymiarowej dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie istnieją zatem przeszkody do określenia w umowie o pracę
z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, limitu na poziomie 8 godzin na dobę.  
 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 2008 roku (I PK 315/07) orzekł, że „Nieustalenie limitu godzin nadliczbowych, po przekroczeniu których pracownik jest uprawniony do dodatku sprawia, że pracownika obowiązywać będą zasady rozliczania dodatku, przewidziane przy pełnym etacie, tak więc dodatek otrzyma on dopiero po przepracowaniu 8 godzin dziennie”.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 7 sierpnia 2013 roku
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12