Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
POGORSZENIE SYTUACJI ŻYCIOWEJ A WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ
data publikacji 16-08-2012
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z powodu nieprawidłowego wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych. Pracownik – stróż nocny, będąc zobowiązanym do dbania o to, aby po godzinach zamknięcia galerii handlowej nie wpuszczać tam nikogo postronnego, nie dopilnował odpowiedniego zamknięcia drzwi wejściowych do budynku.
 
W nocy jeden z sklepów galerii został okradziony. Sposób dotarcia zamaskowanych rabusiów do sklepu odnotowały kamery telewizji przemysłowej. Pracownik odwołał się od otrzymanego oświadczenia o wypowiedzeniu, wskazując między innymi, że na skutek wypowiedzenia znajdzie się w ciężkiej sytuacji życiowej.
 
Podkreślał, że jest jedynym żywicielem rodziny, a także fakt, że jego sytuacja w razie utraty pracy będzie bardzo trudna. Argumentował, że powyższe okoliczności powinny zostać wzięte pod uwagę przy ocenie zasadności wypowiedzenia, gdyż pracodawca decydując się na wypowiedzenie zignorował konsekwencje swojej bezdusznej decyzji, pozbawiając  go pracy. 
 
Nie ulega wątpliwości, iż w opisanej sytuacji pracownik nie wykonywał prawidłowo swoich obowiązków. Nie dopilnował bowiem należycie interesów pracodawcy,  i poprzez niesumiennie świadczenie pracy naraził go na  kłopoty.  Nasuwa się pytanie czy  sytuacja życiowa pracownika  mogła być przyczyną nieprawidłowego świadczenia przez niego pracy, co było przecież niekwestionowanym faktem. Na to jednak pracownik w odwołaniu od wypowiedzenia oraz w toku późniejszego postępowania nie wskazywał. Podnosił jedynie argument, iż utrata przez niego pracy dopiero spowoduje taką trudną sytuację życiową i osobistą. Być może gdyby przyczyną niesumienności pracownika w wykonywaniu pracy była istniejąca obiektywnie jego trudna sytuacja życiowa np. patologiczna sytuacja w domu powodująca utrzymujący się stres, to można by rozważać, czy stanowi ona swoiste usprawiedliwienie dla braku sumienności po stronie pracownika. Jednakże nic takiego nie miało miejsca. Nieprawidłowe świadczenie pracy nie było bowiem efektem złej sytuacji rodzinnej czy życiowej. Było natomiast spowodowane właśnie brakiem prawidłowego wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych. Dlatego też nie można wymagać od pracodawcy, aby nie wypowiadał, mając ku temu uzasadnione powody, umowy o pracę pracownikowi, który nie sprostał wymaganiom zajmowanego stanowiska. Natomiast możliwość znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej, na skutek wypowiedzenia umowy o pracę, z przyczyn leżących po stronie pracownika nie może stanowić swoistego parasola ochronnego dla tej osoby. Taka sytuacja może się zdarzyć każdemu, ale nie czyni jeszcze działania pracodawcy bezprawnym i wzruszalnym. Jest to bowiem skutek nieprawidłowego działania pracownika, a nie pracodawcy. Co więcej należy pamiętać,  że Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku w sprawie o sygn. akt: I PKN 101/97 z dnia 18 kwietnia 2001 roku, iż nawet istniejąca trudna sytuacja materialna, rodzinna i osobista nie może powodować oceny bezzasadności wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, który zaniedbuje swoje obowiązki służbowe.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 29 kwietnia 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12