Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
PISMA PRACODAWCY DOTYCZĄCE NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH NIE BĘDĄCYCH KARAMI PORZĄDKOWYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W AKTACH OSOBOWYCH PRACOWNIKA
data publikacji 17-02-2017
Pytanie: Co mogę zrobić jeśli pracodawca umieścił w moich aktach osobowych pisma dotyczące naruszeń obowiązków pracowniczych, nie będące zawiadomieniami o udzieleniu kar porządkowych?
 
Odpowiedź: W przypadku umieszczenia pism nie będących karami porządkowymi przez pracodawcę w aktach osobowych, pracownik ma roszczenie o ich usunięcie a także może wystąpić do Sądu pracy o nakazanie pracodawcy usunięcia takich pism z akt osobowych.
 
 
Istota określenia jakie dokumenty mogą być gromadzone przez pracodawcę w aktach osobowych sprowadza się do oceny prawnej treści przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 62, poz. 286)w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Rozporządzenie to w § 6 wskazuje, iż akta osobowe dzielą się na trzy części a ponadto precyzuje jakie dokumenty mogą być w każdej części przechowywane. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2002 r. (sygn. akt: I PKN 249/01) wyliczenie zawarte w § 6 rozporządzenia dotyczącego akt osobowych ma charakter przykładowy i pracodawca może umieszczać tam i „przetrzymywać” notatki służbowe dotyczące naruszenia obowiązków pracowniczych. Ponadto takie działanie zdaniem Sądu Najwyższego nie jest bezprawne. Z tym poglądem jednak nie można się zgodzić. W świetle najnowszego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r. (sygn. akt: I PK 105/10) Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika określa wyraźnie jakie dokumenty gromadzi się w aktach osobowych. Nie ma pośród tych dokumentów "pism ostrzegawczych" czy innego rodzaju wytknięć naruszenia obowiązków (§ 6 Rozporządzenia). Sporządzanie takich pism czy notatek należy uznać za praktykę niedopuszczalną. Prowadzi ona bowiem do obchodzenia regulacji o nakładaniu kar porządkowych. Od "pisma ostrzegawczego" pracownik nie może się przecież odwołać i zakwestionować ujętych w nim zarzutów. Ten pogląd uznać trzeba za trafny. Ponadto w uzasadnieniu tego wyroku jasno stwierdzono, iż taka praktyka pracodawcy prowadzi do obejścia przepisów o nakładaniu kar porządkowych w szczególności przepisów o zatarciu ukarania po roku nienagannej pracy na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu pracy.  Uznanie takiego pisma (notatki służbowej) dotyczącego przewinienia pracownika za inne niż zawiadamiające o nałożeniu kary porządkowej pozwala na jego przetrzymywanie w aktach po upływie terminów wynikających z art. 113 § 1 Kodeksu pracy. Oznacza to w konsekwencji, że takie pismo będące dowodem ewentualnego naruszenia obowiązków przez pracownika, będzie znajdować się w aktach osobowych przez cały okres zatrudnienia a ponadto  pracownik nie może go kwestionować i oczekiwać jego usunięcia w żadnym prawnie określonym terminie. W związku z powyższym mają na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r., należy stwierdzić, iż umieszczenie i przetrzymywanie pism dotyczących naruszenia obowiązków pracowniczych nie będących karami porządkowymi jest bezprawne. W konsekwencji umożliwia to pracownikowi wezwanie pracodawcy do ich usunięcia z akt osobowych a ostatecznie daję prawo wystąpienia do Sądu pracy z powództwem o usunięcie pism „ostrzegawczych” z akt osobowych pracownika.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 17 lutego 2017 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12