Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OKRES TRWANIA UMOWY SZKOLENIOWEJ
data publikacji 19-11-2015
Czy lojalka, którą pracownicy w mojej firmie mają obowiązek podpisać z pracodawcą jest zgodna z prawem i czy po odejściu z firmy mamy obowiązek jej spłaty. Okres na jaki zostały przewidziane lojalki określają termin 3 lata zobowiązania do pozostawaniu w zatrudnieniu u pracodawcy po zakończeniu każdego ze szkoleń. Czy w przypadku gdy od szkolenia minęło już np. 1,5 roku to zostaje połowa kwoty do spłaty?
 
Niniejszy problem prawny należy rozpatrzeć w następujący sposób.
Co do zasady pracodawca nie ma prawa zmusić Pracownika do podpisania umowy między pracownikiem a pracodawcą podnoszącym kwalifikacje zawodowe, tak zwanej lojalki, jednak w momencie gdy pracownik zawarł taką umowę, nie może jej zerwać nie narażając się na konieczność zwrotu kosztów szkolenia w sytuacji, gdy doszło już do zakończenia szkolenia.
 
Sposób spłaty i wysokość opłaty w dużej mierze zależy od treści umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą. Co do zasady w przypadku przerwania zatrudnienia wysokość ustala się proporcjonalnie czyli po połowie okresu trwania umowy pracownik zobowiązany jest do spłaty połowy wysokości pierwotnego zobowiązania.

Zauważyć także należy, iż z art. 103Kodeksu pracy (K.p.) można wywnioskować, iż pracownik nie ma obowiązku spełnienia obowiązku zwrotu świadczenia w przypadku gdy:
1) do wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracownika doszło w wyniku dopuszczenia się przez pracodawcę mobbingu.
2) pracownik rozwiąże umowę o pracę z powodu przyczyn określonych w art. 55 i 94K.P. :
a) Zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
b) Pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika,
c) W wyniku dopuszczenia się przez pracodawcę mobbingu.
 
Ponadto pracownik nie będzie zobowiązany do zwrotu nakładu pracodawcy na jego szkolenie w przypadku gdy:
1) dojdzie do rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron (bez względu na to, z czyjej inicjatywy to nastąpi),
2)  umowa o pracę wygaśnie np. w związku z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania pracownika albo w związku ze śmiercią pracodawcy będącego osobą fizyczną,
3)  pracodawca zwolni pracownika bez wypowiedzenia, ale bez jego winy, na podstawie art. 53 K.P.
4)  umowa zawarta na czas określony rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta,
5)  pracownik zmieni pracodawcę w wyniku przejęcia go przez innego pracodawcę, w trybie art. 231kp.
6) pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia za uprzedzeniem, np. w związku z realizacją wyroku sądowego przywracającego go do pracy.
Ponadto zgodnie z art. 103pkt 2) K.P. umowa lojalnościowa nie może być zawarta (nie obowiązuje dłużej) niż na okres dłuższy niż 3 lata po zakończeniu szkolenia.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 19 listopada 2015 roku
Podstawa prawna: ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12