Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ODPRAWA W RAMACH ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH A SPŁATA POŻYCZKI W RAMACH ZFŚS
data publikacji 20-12-2013
Pracownik został zwolniony z pracy w ramach zwolnień grupowych i dostał od pracodawcy odprawę. Ma do spłaty pożyczkę udzieloną w ramach ZFŚS. Czy reszta pozostająca do zapłaty jest spłacona z tej odprawy?
 
Na podstawie art. 87 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjnej, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.
 
Inne należności mogą być potrącane z wynagrodzenia tylko za pisemną zgodą zatrudnionego. Przy czym ochroną wynagrodzenia objęta jest również odprawa pieniężna wypłacana na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, mimo że nie jest to wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Na zaliczenie odprawy pieniężnej do świadczeń o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia pozwala m.in. to, że jest to świadczenie pieniężne należne z tytułu stosunku pracy pozwalające na zaspokojenie potrzeb pracownika powstałych po rozwiązaniu stosunku pracy, także w okresie poszukiwania kolejnego zatrudnienia. W wyroku z 14 listopada 1996 r., sygn. akt I PKN 3/96, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracodawcy korzysta z takiej samej ochrony przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę uznając, iż chociaż przywołany powyżej art. 87 par. 1 k.p. wprost odnosi się do wynagrodzenia przez analogię należy go stosować do odprawy pieniężnej. Oznacza to zatem, że bez pisemnej zgody pracownika z odprawy pieniężnej wypłacanej z tytułu zwolnień grupowych mogą zostać potrącone wyłącznie kwoty określone w art. 87 par. 1 i 7 k.p.
 
Także potrącenie niezapłaconych rat pożyczki mieszkaniowej z odprawy pieniężnej będzie wymagało wyrażenia przez pracownika zgody. Zgoda taka może być zawarta w samej umowie pożyczki udzielanej z zfśs i zazwyczaj odnosi się do kolejnej jej raty w wysokości znanej pracownikowi, a potrącanej z ostatniego wynagrodzenia za pracę, w przedmiotowym stanie faktycznym – z wypłacanej pracownikowi odprawy pieniężnej. Taka zgoda wyrażona w umowie pożyczki będzie dla pracodawcy wiążąca. Nie dochodzi jednak do automatycznego spłacenia całej pozostającej do zapłaty kwoty pożyczki z wypłaconej pracownikowi odprawy. W umowie pożyczki może zostać zawarte postanowienie, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik zobowiązany jest zwrócić pozostałą do zapłaty kwotę pożyczki niezwłocznie, nie oznacza to jednak prawa pracodawcy do samodzielnego jej potrącania tak z odprawy, jak i z wynagrodzenia.
 
Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy"   Sp. k.
 
Stan prawny: 20 grudnia 2013
Podstawa prawna: Art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.); Art. 87 par. 1, art. 91 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 
Artykuł ukazał się 7 listopada w dodatku Gazety Prawnej Kadry i Płace.

Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12