Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY
data publikacji 07-03-2013
W celu skutecznego powołania Związku Zawodowego nie  wystarczy spełnienie warunków ilościowych, to znaczy zebranie  grupy 10 uprawnionych osób do tworzenia Związku Zawodowego (pracowników) którzy podejmą uchwałę o utworzeniu nowego związku zawodowego. Niewystarczające jest także wybranie spośród członków założycieli komitetu założycielskiego, który przygotuje Statut Związku.
 
Wspomniane wyżej obowiązki wynikają z art. 12 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, są to czynności niezbędne do powołania Związku Zawodowego.  Spełnienie wskazanych warunków a nawet przygotowanie poprawnego Statutu określającego poniższe zagadnienia nie gwarantuje skutecznego powołania związku.
 
1) nazwę związku,
2) siedzibę związku,
3) terytorialny i podmiotowy zakres działania,
4) cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji,
5) zasady nabywania i utraty członkostwa,
6) prawa i obowiązki członków,
7) strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną,
8) sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku,
9) organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji,
10) źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich,
11) zasady uchwalania i zmian statutu,
12) sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku. 
 
Dla skuteczności powołania Związku Zawodowego konieczne jest prawidłowe zarejestrowanie Związku zawodowego. Obowiązek rejestracyjny wynika głównie z art. 14 ustawy o związkach zawodowych. Związki Zawodowe należy rejestrować  w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Komitet założycielski ma jedynie 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację Związku Zawodowego w przypadku nie dopełnienia tego terminu Uchwała o utworzeniu Związku Zawodowego traci moc obowiązywania. W takim wypadku u pracodawcy faktycznie nie powstaje Związek Zawodowy co oznacza, że  pracodawca nie  musi spełniać żadnych obowiązków związanych z tym faktem co więcej w przypadku utraty mocy uchwały o zorganizowaniu Związku Zawodowego nie przysługuje ochrona trwałości stosunku pracy co zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1997 roku.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu
Stan prawny:  7 marca 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12