Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
NIETERMINOWE WYPŁACANIE WYNAGRODZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ
data publikacji 31-12-2013
Jakie kroki mogą podjąć pracownicy w przypadku pracodawcy, który regularnie opóźnia wypłatę wynagrodzeń pracownikom?
 
Prawidłowe naliczanie i terminowe wypłacanie wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy ujętym w art. 94 Kodeksu pracy (K.p.) Uzupełnieniem tego obowiązku pracodawcy jest szereg przepisów prawa pracy, które stanowią o ochronie wynagrodzenia pracownika. Zakres tej ochrony obejmuje m.in. niedopuszczalność zrzeczenia wynagrodzenia (art. 84 K..p.), ograniczenie sytuacji umożliwiających dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia (art. 87 i 91 K.p.).
 
Jak jednak wygląda sytuacja pracownika, któremu pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia? Przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z art. 282 K.p. nieterminowe wypłacanie, jak również nieprawidłowe ustalanie wysokości wynagrodzenia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Wykroczenie takie będzie popełnione przez pracodawcę w sytuacji, w której będzie on opóźniał wypłatę wynagrodzeń, w sposób bezpodstawny obniżał wysokość tego świadczenia lub dokonywał niezgodnych z prawem potrąceń.
 
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
 
O przypadkach niewypłacania wynagrodzenia warto również zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, która w takiej sytuacji powinna przeprowadzić kontrolę. Jeżeli w toku kontroli zarzuty pracowników znajdą swoje potwierdzenie, inspektor może  - zgodnie z art. 11 pkt. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – nakazać pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia. Wskazać jednak należy, iż taki nakaz może być nałożony jedynie w stosunku do tych świadczeń, które pozostają bezsporne. Jeżeli bowiem zasadność wypłaty wynagrodzenia, jak i jego wysokość pozostaje kwestią sporu między pracodawcą a pracownikiem, sprawę taką powinien rozstrzygnąć sąd, co oznacza, iż pracownik powinien wystąpić z powództwem o zapłatę wynagrodzenia za sporny okres czasu.
 
Niewykonanie przez pracodawcę nakazu inspektora Państwowej Inspekcji Pracy może go narazić na karę grzywny zgodnie z art. 283 § 2 pkt. 7 K.p. w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
 
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy
 
W zależności od okoliczności danego przypadku pracownik może również skorzystać z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Zgodnie z art. 55 § 11 K.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy w przypadku dopuszczenia się przez niego rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. W takiej sytuacji pracownikowi przysługiwać będzie roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, którym byłby objęty obok roszczenia o zaległe wynagrodzenie.
 
Należy jednak pamiętać, iż opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia lub też jego obniżenie – żeby miało walor rażącego naruszenia obowiązków pracodawcy – musi wynikać z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Z tego względu taka możliwość nie istnieje w sytuacji, gdy opóźnienie jest niewielkie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27 lipca 2012 roku, sygn. I PK 53/12).
 
Autor: Adrian Prusik, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 07 lutego 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12