Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
NAGRODA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA PRACY
data publikacji 11-06-2012
Kodeks pracy w art. 105 stanowi, że pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. Należy wskazać, iż zwykłe sumienne świadczenie przez pracownika pracy nie stanowi podstawy do udzielenia mu nagrody, gdyż takie działanie jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Dlatego też pracownik, który w swoim przekonaniu pracuje wzorowo i wykonuje swoje obowiązki nie musi wcale zostać nagrodzony.  Powyższe jest konsekwencją faktu, że przyznanie nagrody jest uznaniowe, czyli zależne wyłącznie od woli pracodawcy. Warto przy tym wskazać, iż z punktu widzenia pracodawcy czynnikiem często decydującym o przyznaniu pracownikowi nagrody będzie wyższe niż zwykłe, ponadstandardowe zaangażowanie się pracownika w pracę czy też osiągnięcie wykraczających ponad ustaloną normę efektów pracy (np. dużo wcześniejsze niż planowano uruchomienie projektu, znacząco lepszy niż zakładany wynik).
 
Nie ulega wątpliwości, iż sam cel przyznania pracownikowi nagrody jest jasny. Ma on bowiem tak motywować pracownika do dalszej pracy, ale też dowartościowywać, wynagradzać za pracę już wykonaną. Warto też pamiętać, iż w odróżnieniu od przewidzianej przepisami kodeksu pracy kary porządkowej, nagroda nie podlega kontroli sądu pracy. Pracownik nie ma prawnych możliwości ani odwołania się do sądu pracy od faktu przyznania mu nagrody przez pracodawcę (np. gdy uzna, iż została ona przyznana w za niskiej wysokości), jak też brak jest podstaw prawnych dla wytaczania przez pracownika powództwa przeciw pracodawcy o nagrodę (np. w sytuacji gdy danemu pracownikowi pracodawca nie przyznał nagrody). A to właśnie z tego powodu, iż nagroda ma charakter całkowicie uznaniowy. Natomiast pracownik nabywa uprawnienie do nagrody dopiero po przyznaniu jej pracownikowi przez pracodawcę i dopiero w od tego momentu może on domagać się od pracodawcy wypłaty tego świadczenia.
 
Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12