Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY
data publikacji 18-12-2013
Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę – umowę na czas wykonywania określonej pracy, umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony. Każda z tych umów może zostać dodatkowo poprzedzona umową na okres próbny.
 
Bardzo łatwo można zauważyć, iż z wyłączeniem umowy na czas nieokreślony, wszystkie pozostałe umowy mają charakter terminowy. Celem zawierania takich terminowych umów jest nawiązanie stosunku pracy, w z góry określonym przedziale czasowym.W doktrynie prawa pracy podkreśla się, że zawieranie terminowych umów o pracę powinno być rozpatrywane pod kątem umów na czas określony. „Stałe” umowy, zapewniające pełną ochronę pracownika są bowiem standardem całego systemu prawa pracy. W konsekwencji zawieranie umów terminowych traktowane jest jako wyjątek, który powinien być uzasadniony okolicznościami i nie powinien być nadużywany przez pracodawcę. W razie wątpliwości domniemywa się, że strony zawarły umowę bezterminową.
 
Czy wobec tego można określić maksymalny dopuszczalny czas trwania umów o pracę na czas określony?
 
Wątpliwości w tym zakresie, nie nasuwa umowa na czas próbny. Kodeks pracy w art. 25 §2 wyraźnie określa maksymalną granicę trwania umowy na okres próbny, która wynosi 3 miesiące.
 
Więcej niejasności nasuwa próba określania maksymalnego czasu trwania umów na czas określony i umów na czas wykonywania określonej pracy. Kodeks pracy nie określa maksymalnego okresu, na jaki takie umowy mogą być zawarte.
 
Niemniej jednak posiłkując się orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz granicami swobody umów określonymi w Kodeksie Cywilnym (art. 3531), można wyszczególnić pewne kryteria stosowane do oceny czy w danych okolicznościach okres trwania umowy przekracza dopuszczalne normy. Przede wszystkim zawieranie długoterminowych umów o pracę nie może sprzeciwiać się naturze zobowiązań pracowniczych, które co do zasady powinny mieć charakter umów na czas nieokreślony zapewniający pracownikom ochronę stałości zatrudnienia. Pracodawca zawierający umowę o pracę na czas określony nie może także stosować tej formy umowy do obejścia przepisów prawa, w szczególności przepisów ochronnych związanych ze stałą umową o pracę. Zawieranie długoterminowych umów o pracę może także być rozpatrywane pod kątem naruszenia zasad współżycia społecznego.
 
Wydaje się więc, że nie można z góry  określić maksymalnej granicy czasu trwania umów na czas określony, stosowalnej w każdym przypadku.
 
Należy jednakże pamiętać, iż ocena dopuszczalności długoterminowych umów o pracę dokonywana jest zawsze na podstawie wszystkich okoliczności faktycznych danej sprawy, w szczególności zaś pozostałych postanowień umowy o pracę. Mówiąc obrazowo suwak przewidujący dopuszczalność okresu trwania danej umowy terminowej będzie przesuwał się w górę i w dół w zależności od poziomu ochrony zapewnionego przez umowę. Jeśli standardy są odpowiednio wysokie, to umowy na czas określony mogą być zawierane nawet na bardzo długie okresy. Trudno ustalić z góry maksymalny okres trwania umowy na czas określony. Niemniej warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego, który za sprzeczne z zasadami prawa pracy uznał umowy zawierane na okres 9 lat (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2005-09-07, II PK 294/04).  
 
Autor: Jakub Wiewióra, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 18 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)
 
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12