Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
KTO MOŻE PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIA Z BHP
data publikacji 19-02-2014
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia mogą być organizowane przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność szkoleniową z zakresu BHP zgodnie z § 1a pkt 2 rozporządzenia w sprawie szkoleń, są osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP.
 
Z niniejszego wynika, iż prowadzić szkolenia z zakresu BHP może osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
§ 5 rozporządzenia wskazuje, iż szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy nie określają żadnych szczegółowych wymagań dotyczących kwalifikacji osób prowadzących szkolenia.
 
Rozporządzenie nie wskazuje praktycznie warunków które świadczą o spełnieniu wskazanych przesłanek praktycznie rzecz biorąc zakres obowiązków stanowi stanowią zwroty niedookreślonych których wykazanie spełnienia praktycznie nie nastręcza problemów osobom które spełniają kryteria wymagane od pracowników służby BHP. Jedynie przygotowanie dydaktyczne została zdefiniowane w § 1a pkt 4 rozporządzenia zgodnie z którym osoba prowadząca szkolenie musi ukończyć kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.
 
Najwięcej wątpliwości natomiast wzbudza zwrot doświadczenie zawodowe. W praktyce przyjmuje się, iż niniejszym doświadczeniem legitymują się osoby które przepracowały rok w służbie BHP. Żadne przepisy natomiast nie wskazują, iż jest to jedyny możliwy sposób uzyskania doświadczenia zawodowego. Roczny staż pracy wynika z  § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest to jednak starz wymagany od specjalistów ds., BHP żadne przepisy natomiast nie wskazują aby niezbędne do przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp było posiadanie uprawnień właściwych dla specjalisty BHP. W związku z czym w opinii serwisu każda osoba posiadająca doświadczenie zawodowe z zakresie BHP np. prawnik zajmujący się niniejszą problematyką zawodowo może przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP.
 
Autor Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 19 lutego 2014 roku
Podstawa Prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12