Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
INFORMACJA O PRAWIE ZŁOŻENIA SPRZECIWU
data publikacji 03-06-2012
Pytanie: Czy pracodawca nakładając karę porządkową powinien mnie poinformować o prawie złożenia sprzeciwu?
 
Odpowiedź: Zgodnie z art. 110 K.p. pracodawca w piśmie zawiadamiającym o zastosowanej karze porządkowej ma obowiązek poinformować pracownika o prawie i terminie złożenia sprzeciwu od udzielonej kary.
 
Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników ustanawiają tryb postępowania pracodawcy w związku z zamiarem zastosowania kary porządkowej. Przepis art. 112 K.p. przyznaje pracownikowi, który nie zgadza się z przesłankami i okolicznościami powodującymi udzielenie kary porządkowej prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o zastosowaniu wobec niego odpowiedzialności porządkowej. Natomiast art. 110 wskazuje, iż o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, podając jednocześnie rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia a także powiadamia pracownika o prawie i terminie, w którym można zgłosić sprzeciwu od udzielonej kary porządkowej. Treść tych dwóch przepisów oznacza, iż postępowanie reklamacyjne jakim jest złożenie sprzeciwu ograniczone siedmiodniowym terminem jest dopuszczalne dopiero po otrzymaniu pisma od pracodawcy o ukaraniu zawierającego pouczenie w zakresie uprawnień pracownika związanych odwołaniem się w związku z zastosowaną karą porządkową.
Niekiedy zdarza się sytuacja, w której pracodawca zawiadamiając pracownika o ukaraniu nie zamieszcza informacji o możliwości złożenia sprzeciwu (jest to czasem działanie celowe). Termin 7 dni jest terminem zawitym, i nie podlega przywróceniu, co oznacza, że jeżeli pracownik spóźni się ze złożeniem sprzeciwu to traci definitywnie możliwość skutecznego podważenia udzielonej kary choćby byłaby ona wadliwa. W związku z tym należy przyjąć, że w przypadku braku informacji o prawie odwołania się do pracodawcy w związku z nałożoną karą termin siedmiodniowy nie zaczyna biec. W konsekwencji pracownik może złożyć sprzeciw w każdym czasie, ale w taki sposób by kara nie została uznana za niebyłą, co ma miejsce z godnie z art. 113 K.p. po roku nienagannej pracy. Należałoby złożyć sprzeciw niezwłocznie w rozsądnym terminie, tzn. jak najszybciej mając na uwadze fakt, iż nie obowiązuje pracownika termin 7 dni. Pamiętać także należy, iż w przypadku gdy pracodawca w późniejszym terminie dopełni obowiązku informacyjnego w zakresie wskazania terminu i możliwości złożenia sprzeciwu, powoduję to że od daty doręczenia pisma pracownikowi zaczyna biec termin ustawowy.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 31 stycznia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12