Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
DZIEŃ WOLNY ZA PRACĘ W SOBOTĘ
data publikacji 02-10-2014
W codziennej pracy niezależnie od rodzaju branży zdarza się, że pracodawca wzywa pracowników do pracy w ich dni wolne tj. dni wolne zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownika. W praktyce najczęściej są to soboty jednak w przypadku prac zmianowych czy też równoważnych systemów czasu pracy w praktyce może być to każdy inny dzień tygodnia. Problematyka niniejszego artykułu nie odnosi się natomiast do pracy w niedzielę i święta.
 
Problematyka rekompensaty pracy nadliczbowej pracownikowi w dniu wolnym od pracy została uregulowana w art. 1513 k.p., zgodnie z którym pracownikom którzy wykonywali pracę w godzinach nadliczbowych w dzień wolny od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy przysługuje dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. 
 
Powyższe oznacza, iż pracownikom przysługuje dzień wolny niezależnie od okresu pracy w dniu wolnym od pracy tj. w razie wykonywania pracy w sobotę przez godzinę pracownik w ramach rekompensaty powinien otrzymać cały dzień pracy wolny w ustalonym terminie.
 
Pobieżna analiza przepisu pozwala na uznanie, iż każdy pracownik pracujący w dniu wolnym otrzyma inny dzień wolny w terminie do końca okresu rozliczeniowego. Komentatorzy kodeksu pracy podkreślają jednak, iż przyznanie dnia wolnego pracownikowi stanowi wyłącznie uprawnienie pracownika nie zaś obowiązek pracodawcy. Na niniejsze wskazuje okoliczność, iż pracodawca ma uzgodnić termin udzielonego dnia wolnego co oznacza, iż w braku uzgodnienia pracodawca nie posiada możliwości jednostronnego udzielenia pracownikowi dnia wolnego.
W takim wypadku pracownik pragnący uzyskać dzień wolny powinien wystąpić do pracownika o udzielenie takiego dnia w zamian za pracę w dniu wolnym. W innym wypadku pracodawca rekompensuje pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach ogólnych tj. zgodnie z regulacją art. 1511 k.p.
 
Podkreślić należy jednak, iż pracodawca, który nie chce narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową z tytułu naruszenia norm czasu pracy winien obligatoryjnie podjąć działanie zmierzające do  rekompensaty pracownikom pracy w nadgodzinach w dniu wolnym. Przepisy nie określiły jaka rekompensata ma pierwszeństwo w przypadku rekompensowania pracy w nadgodzinach w dni wolne od pracy, ale z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż w pierwszej kolejności pracownik za pracę w godzinach nadliczbowych powinien korzystać z rekompensaty w naturze. To powoduje regeneracje sił pracownika.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
Stan Prawny: 02 października 2014 roku
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12