Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY PRACOWNIKOWI ZATRUDNIONEMU NA CZAS OKREŚLONY PRZYSŁUGUJE ODPRAWA
data publikacji 20-11-2013
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 844), zwana często ustawą o zwolnieniach grupowych uprawnia zwalnianych pracowników do odprawy pieniężnej przyznawanej jako rekompensata za pozbawienie miejsca pracy. Odprawa jednak przysługuje wyłącznie wówczas, gdy zwolnienia spełniają przesłanki określone w ustawie.
 
Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych odprawa pieniężna przysługuje jedynie pracownikom zwalnianym w większych przedsiębiorstwach, zatrudniających, co najmniej 20 pracowników. Dodatkowo odprawę przyznaje się wyłącznie w sytuacji, gdy zwolnienia obejmują określoną w ustawie liczbę osób. Zgodnie art. 1 ust. 1 Ustawy odprawa przysługuje, gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. 
 
Odprawa na zasadach określonych w ustawie będzie przysługiwać również w przypadku zwolnień indywidualnych. Ustawa przewiduje jednak w tym zakresie dodatkową przesłankę - przyczyna rozwiązania umowy będzie musiała leżeć wyłącznie po pracodawczynie po stronie pracownika. Należy również pamiętać, że do stosowania trybu zwolnień grupowych do zwolnień indywidualnych także stosuje się wymóg by zwalniający pracodawca zatrudniał co najmniej 20 osób.  
 
Czy powyższe zasady stosuje się również w stosunku do pracowników zatrudnionych na czas określony?
 
Odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna. Pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty odprawy w wysokości określonej w ustawie, także pracownikom zatrudnionym na umowy terminowe. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Należy jednak pamiętać, że odprawa będzie przysługiwać wyłącznie pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy na mocy wypowiedzenia pracodawcy lub porozumienia stron. Jeśli umowa rozwiązała się z upływem okresu na jaki została zawarta, w momencie, gdy pracodawca dokonuje zwolnień grupowych odprawa nie będzie przysługiwała.
 
Autor: Jakub Wiewióra, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k.
 
Stan prawny: 20 listopada 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141); Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownikówz dnia z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844).
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12