Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY PRACODAWCA MUSI PŁACIĆ ZA KOSZT PRZEJAZDU, W PRZYPADKU PRZENIESIENIA PRACOWNIKA DO INNEGO MIASTA
data publikacji 22-11-2013
Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, w jaki sposób ukształtowana jest umowa o pracę. Jeśli strony umowy postanowiły w umowie o pracę obciążyć kosztami dojazdu pracodawcę będzie on także zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu pracownika do pracy w innym mieście. Strony umowy mogą też w każdym czasie zawrzeć porozumienie, w którym modyfikują wysokość wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem zwiększonych bądź zmniejszonych kosztów dojazdu związanych z przeniesieniem.
 
Najczęstsza w praktyce będzie jednak sytuacja odwrotna, gdy w umowie o pracę nie reguluje się kwestii obciążenia kosztami dojazdu do pracy. W takich okolicznościach koszty dojazdu zawsze ponosić będzie pracownik.Obowiązek wypłaty wynagrodzenia leżący po stronie pracodawcy odnosi się bowiem, wyłącznie do zapłaty za świadczoną przez pracownika pracę – sposób oraz koszty związane z pojawieniem się pracownika w pracy, ponosićjuż będzie pracownik.
 
Należy podkreślić, że samo przeniesienie pracownika do pracy w innym mieście najczęściej wymagać będzie złożenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego (ewentualny wyjątek może dotyczyć pracowników, których miejsce pracy w umowie określono bardzo szeroko). W szczególność pracodawca nie może przenieść pracownika do pracy w innym mieście na podstawie artykułu 42 § 4 K.p. uprawniającego  pracodawcę,przypadkach uzasadnionych jego potrzebami, do delegowania pracownika do innej pracy, niż określona w umowie, bez konieczności wypowiadania warunków pracy.
 
Pracownik, który nie zgadza się z zaproponowanym przeniesieniem (na przykład ze względu na zwiększone koszty dojazdów), może zdecydować się na rozwiązanie stosunku pracy z upływem terminu określonego w wypowiedzeniu zmieniającym. By taki skutek nastąpił pracownik musi złożyć pracodawcy oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Brak oświadczenia pracownika jest równoznaczny z przyjęciem zaproponowanych warunków.Jeśli jednak pracodawca w wypowiedzeniu nie pouczył pracownika o skutkach braku złożenia odmowy, pracownik może złożyć takie oświadczenie do końca okresu wypowiedzenia.
 
Autor: Jakub Wiewióra, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k. 
 
Stan prawny: 22 listopada 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141).
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12