Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY PRACODAWCA MOŻE DOKONAĆ ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ W OBECNOŚCI POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW
data publikacji 12-01-2016
Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie umowy o pracę w obecności wszystkich pracowników działu,  w którym jestem zatrudniony. Pozostali współpracownicy słyszeli, że pracodawca mnie zwalnia i poznali przyczynę zwolnienia mnie z pracy. Czy działanie pracodawcy było zgodne z prawem?
 
Pracodawca rozwiązując umowę o pracę czy to w formie wypowiedzenia czy w trybie natychmiastowym (tzw. dyscyplinarka) jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa. Fundamentalną zasadą prawa pracy, którą pracodawca jest zobowiązany przestrzegać jest zasada poszanowania godność oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 11(1) Kodeksu pracy.). Tryb oraz przyczyny rozwiązania umowy o pracę są informacjami wrażliwymi, do których dostęp może mieć tylko pracodawca i pracownik.
 
Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym pracodawca postąpił wbrew powyższym zasadom. W konsekwencji naruszenia tej zasady pracownik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń od pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych, np. prawa do ochrony sowich danych osobowych czy też reputacji jako pracownika, jak również może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
 
Pomimo regulacji prawa pracy w zakresie poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika należy pamiętać, iż pracodawcę obowiązują regulacje Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W myśl powyższej ustawy pracodawca jest administratorem danych osobowych swoich pracowników. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych, tj. pracodawca przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem. Z powyższego wynika, iż informacje o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi mogą być dostępne jedynie dla upoważnionych przez pracodawców osób (przykładowo przełożeni danego pracownika, pracownicy działu kadr).
 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w przesłanym przez czytelnika kazusie pracodawca naruszył po pierwsze fundamentalną zasadę prawa pracy mówiącą o poszanowaniu godności pracownika oraz jego dobór osobistych, a pod drugie, naruszył przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Autor: Elżbieta Smirnow, aplikantka radcowska w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy"  Sp.k.
 
Stan prawny: 12 stycznia 2016 roku
Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12