Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK WYSTAWIĆ MI REFERENCJE
data publikacji 22-10-2013
Wraz z zakończeniem mojego zatrudnienia chciałbym, by pracodawca wystawił mi list referencyjny. Czy istnieje jakaś podstawa prawna zmuszająca pracodawcę do wystawienia listu referencyjnego?
 
Przepisy prawa pracy nie ustanawiają obowiązku wystawiania referencji pracownikom. Taki stan rzeczy od 1996 roku, kiedy to skreślony został art. 98 kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią zakład pracy był obowiązany wydać pracownikowi na jego wniosek opinię o pracy w związku z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (dawny art. 98 ust. 1 kodeksu pracy).
 
Wraz z wykreśleniem tego przepisu w kodeksie pracy nie ma podstawy, która nakładałaby na pracodawcę obowiązek sporządzenia rekomendacji. Tylko w części taką funkcję może spełnić świadectwo pracy, które zgodnie z art. 97 kodeksu pracy powinno uwzględniać informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Zgodnie z treścią rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, w treści świadectwa pracy pracodawca powinien – oprócz wymaganych informacji – zamieścić również te żądane przez pracownika (§ 1 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia). Z tego względu na żądanie pracownika pracodawca powinien w świadectwie pracy umieścić także inne informacje jak np. informacje o nagrodach i wyróżnieniach.
 
Wobec powyższego należy wskazać, iż pracodawca nie ma obowiązku wystawienia referencji. Z tego też względu każdorazowo wystawienie referencji jest uzależnione od dobrej woli pracodawcy.
 
Autor: Adrian Prusik, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k.
 
Stan prawny: 22 października 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 14 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12