Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY POBICIE SWOJEGO WSPÓŁPRACOWNIKA MOŻE STANOWIĆ PRZESŁANKĘ DO ZWOLNIENIA
data publikacji 12-10-2015
Miejsce pracy to szczególne środowisko życia, w którym często dochodzi do konfliktów pomiędzy pracownikami. Zarzewiem sporów mogą być znaczne różnice w wynagrodzeniu na tym samym stanowisku, ale także tak błahe rzeczy jak umycie kilku filiżanek po kawie. Czasem zdarza się, iż dochodzi między pracownikami także do stosowania przemocy, nierzadko nawet w godzinach pracy. 
 
Pracownicy dopuszczający się bójek/pobić w pracy zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1997 r., sygn. akt IPKN 73/96, wypełniają znamiona przesłanki uzasadniającej zastosowanie względem nich tak zwanej dyscyplinarki zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy (K.p.) (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika).Zdaniem sądu naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w takim wypadku polega na zakłóceniu porządku i spokoju w miejscu pracy. Ponadto w takim wypadku zwolnienie dyscyplinarne jest uzasadnione także w związku z brzmieniem art. 100 § 2 pkt 6 K.p., który traktuje o przestrzeganiu ww zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.Stosowanie przemocy fizycznej przez pracowników w miejscu pracy niewątpliwie narusza ten obowiązek. Dopuszczenie się przemocy fizycznej względem współpracownikapoza godzinami pracy, ale na terenie zakładu pracy, także niewątpliwie uzasadnia złożenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, a w ciężkich przypadkach zwolnienie dyscyplinarne. y pracownikami także do stosowania przemocy, nierzadko nawet w godzinach pracy. 
 
Inaczej natomiast kształtuje się sytuacja pracowników, którzy dopuścili się względem siebie przemocy fizycznej już po godzinach pracy oraz poza terenem zakładu pracy. Wskazane powyżej przyczyny w takim wypadku nie uzasadniają zarówno wypowiedzenia jak i rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika przez pracodawcę. Takie zdarzenie co do zasady należy traktować jako okoliczność z strefy prywatnej pracowników. Mimo to nawet działania na poziomie sfery prywatnej mogą być powodem do zwolnienia pracownika. Takie działanie może być uzasadnione przede wszystkim obowiązkiem dbania przez pracownika o dobro zakładu pracy przewidziane w art. 100 § 2 pkt 4 K.p. W sytuacji, gdy bójka pracowników będzie mogła mieć rzeczywisty wpływ na wizerunek pracodawcy pracownicy niewątpliwie dopuszczą się naruszenia obowiązków pracowniczych. Taka sytuacja będzie miała miejsce przede wszystkim we wszelkiego firmach, które swoją ofertę kierują do rodzin bądź propagują przyjazną atmosferę wśród pracowników.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 12 października 2015 roku
Podstawa prawna: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12