Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
CZY DEPRESJA JEST CHOROBĄ ZAWODOWĄ
data publikacji 05-09-2014
Depresja  jest coraz częstszym problemem wśród polskich pracowników. Stres, niesatysfakcjonujące wynagrodzenie czy problemy z komunikacją z przełożonymi lub kolegami z pracy mogą prowadzić do okresowych zaburzeń nastroju, a nawet do długotrwałych stanów depresyjnych. Czy w przypadku wystąpienia objawów choroby depresję można uznać za chorobę zawodową?
 
Z punktu widzenia pracownika odpowiedź na to pytanie jest niezwykle istotna. Uznanie choroby pracownika za chorobę zawodową wiąże się bowiem z konkretnymi korzystnymi skutkami dla chorego pracownika. W przypadku, gdy pracownik przedstawi orzeczenie lekarskie, stwierdzające wystąpienie choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownika na inne stanowisko gdzie nie występuje czynnik powodujący chorobę. Dodatkowo jeśli z przeniesieniem wiązało by się obniżenie wynagrodzenia pracodawca jest zobowiązany maksymalnie przez okres 6 miesięcy wypłacać pracownikowi dodatek w wysokości odpowiadającej różnicy między poprzednim wynagrodzeniem a wynagrodzeniem obniżonym. Równocześnie pracownik niezdolnemu do pracy z tytułu choroby zawodowej przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% wymiaru podstawy składki (w przypadku „zwykłej” choroby podstawa wymiaru wynosi najczęściej 80%).
 
Zgodnie z 235Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeśli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, lub związany ze sposobem wykonywania pracy. Chorobą zawodową, jest więc choroba zawarta w wykazie chorób zawodowych, która z co najmniej dużym prawdopodobieństwem spowodowana została przez wykonywaną pracę.  
 
Wykaz chorób zawodowych określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r.(Dz.U. Nr 105, poz. 869) nie zawiera jednak depresji. W związku z czym, braku jest prawnych możliwości uznania tej choroby za chorobę zawodową. Depresja traktowana jest więc jak każda inna choroba, a pracownik nie podlega pod szczególny tryb ochrony przewidziany dla pracowników, których choroba ma charakter zawodowy.    
 
Autor: Jakub Wiewióra, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp.k.
 
Stan prawny: 05 września 2014 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141); Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1673); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 869 z późn. zm.)
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12