Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
BRAK DOSTĘPU DO TAJEMNIC PRACODAWCY A UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI
data publikacji 17-12-2013
Pracodawca i pracownik w momencie nawiązania stosunku pracy zawarli również umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracownik w trakcie zatrudnienia nie miał jednak dostępu do informacji szczególnie istotnych dla pracodawcy, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę. Czy takie okoliczności oznaczają, że pracownik może uchylić się od skutków prawnych zawartej umowy o zakazie konkurencji?
 
Na wstępie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 1011 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) przesłanką zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest dostęp pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Powoduje to więc po stronie pracodawcy konieczność określenia jakie informacje są dla niego szczególnie ważne w takim stopniu, że ich ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę. W rezultacie sprowadza się to do ustalenia, że uznania, że nabyta przez tego konkretnego pracownika wiedza, wykorzystana w działalności konkurencyjnej, mogłoby go narazić na straty. Pamiętać należy również, że, dopuszczalne jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji nawet w sytuacji, gdy pracodawca jedynie przewiduje możliwość uzyskania przez pracownika szczególnie ważnych informacji.
 
Udzielając odpowiedzi na pytanie zadane na wstępie, wskazać należy, że przesłanka dostępu pracownika do szczególnie ważnych informacji pracodawcy podlega ocenie w dacie zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Oznacza to w praktyce, że pracownik po ustaniu zatrudnienia nie może skutecznie powoływać się na okoliczność, że faktycznie dostępu do takich informacji nie uzyskał. Oznacza to więc również, że zawarta umowa o zakazie konkurencji nie może zostać uznana za nieważną w następstwie przekonania pracownika o braku dostępu do objętych nią informacji. Co ważne zasad ta dotyczy również pracodawcy.
 
Powyższe potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 r. (sygn. akt: I PK 361/06), stwierdzając, iż „Nawet błąd pracodawcy co do tego, że pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę, nie stanowi podstawy do uchylenia się od skutków prawnych umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia”.
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 17 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12