Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE ZALECEŃ DO KONWENCJI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
data publikacji 04-02-2015
Pracodawcy mogą być zobowiązani do stosowania poza krajowymi źródłami prawa pracy także międzyzakładowych źródeł prawa pracy stanowiących np. Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej: MOP). Obowiązek bezpośredniego stosowania Konwencji MOP jest bezsprzeczny w związku z faktem, iż Konwencje te są ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi w związku z czym zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej  stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Przejawem bezpośredniego stosowania Konwencji MOP jest między innymi wyłączenie ograniczenia dot. czasu trwania rocznej kontroli wskazanej w art. 83 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przedmiotowe wyłączenie wynika z art. 16 Konwencji Nr 81
MOP dotyczące inspekcji pracy w przemyśle i handlu. Zauważyć należy jednak, że wskazane wyłączenie stosowania ograniczenia czasu kontroli nie obowiązuje u pracodawców nieobjętych zakresem Konwencji 81 MOP, czyli pracodawców innych niż prowadzących działalność w obszarze działalność przemysłowej i handlowej.
 
Bardziej problematyczne są natomiast zagadnienie bezpośredniego stosowania postanowień Zaleceń do Konwencji MOP, które to wprowadzają bardziej skonkretyzowane zadania jakie winny być spełnione przez członków MOP. Przykładem Zalecenia do Konwencji MOP, którego ewentualne bezpośrednie stosowanie może wzbudzać kontrowersje jest Zalecenie nr 143 MOP dotyczące ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.
 
Na podstawie wskazanego Zalecenia 143 do Konwencji 135 MOP związki zawodowe mogłyby występować do pracodawców z żądaniem np. uzyskania dostępu do wszystkich miejsc pracy w przedsiębiorstwie, jeżeli dostęp do tych miejsc jest im potrzebny do wykonywania funkcji przedstawicielskich. W przypadku bezpośredniego stosowania ust. 12 Zalecenia 143 do Konwencji 135 MOP „Przedstawiciele pracowników powinni mieć dostęp do wszystkich miejsc pracy w przedsiębiorstwie, jeżeli dostęp do tych miejsc jest im potrzebny do wykonywania funkcji przedstawicielskich” oznaczałoby, że przedstawiciele pracowników posiadają swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń pracy pod warunkiem, że wykażą fakt wykonywania funkcji przedstawicielski w pomieszczeniach, które wskażą (pod warunkiem, że są miejscami pracy).
 
W związku z powyższym należy wskazać, iż zalecenia MOP wydawane zgodnie z Konstytucją Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1919 roku ostatnio zmienianą w 1972 roku, obowiązującą od 1 listopada 1974 roku, nie są aktami prawa międzynarodowego stosowanymi bezpośrednio na gruncie polskiego prawa pracy. Niniejsze wynika z art. 19 ust. 6 Konstytucji MOP, który to wymaga dla stosowania w prawie polskim, postanowień Zaleceń do Konwencji MOP, implementacji tych postanowień do prawa krajowego w drodze ustawodawstwa lub inny sposób. 
 
Tak ustalony charakter prawny Zaleceń MOP dla skuteczności wdrożenia postanowień Zaleceń MOP wymaga wprowadzenia do prawa krajowego odpowiednich przepisów, które zapewnią  wolności przedstawicieli pracowników np. wolności związkowe wynikające z ustawy o związkach zawodowych. Na podstawie wskazanej ustawy Pracodawcy zobowiązani są do właściwego stosowania m.in. ust. 12 Zalecenia 145 do Konwencji,  co pozwala na zapewnienie wolności związkowych określonych przez Zalecenie za pośrednictwem prawodawstwa krajowego. Wskazana wolność zapewniana jest poprzez   umożliwienia dostępu do miejsc pracy w celu egzekucji uprawnień Związkowych przewidzianych w art. 26 ustawy o związkach zawodowych.  Pracodawca na podstawie ustawy o związkach zawodowych powinien współdziałać z związkami zawodowymi w stopniu koniecznym do urzeczywistnienia ustawowych uprawnień związków.
 
Pamiętać należy, że powyższy obowiązek pracodawcy ma charakter nakazu umożliwienia przedstawicielom związku zawodowego np. dostępu na halę fabryczną czy do magazynu (przykładowo celem sprawdzenia warunków pracy) ale nie może być utożsamiany z istnieniem po stronie pracodawcy obowiązku udostepnienia związkom zawodowym dostępu do każdego pomieszczenia wyłącznie na podstawie nieuzasadnionego stwierdzenia potrzeby dostępu w związku z wykonywaniem funkcji przedstawicielskich. Obowiązek taki może jednakże wynikać ze źródeł zakładowego prawa pracy obowiązującego u tego pracodawcy.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1919 roku, Konwencja Nr 81 z dnia  11 lipca 1947 roku dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, Konwencja Nr 135 z dnia 23 czerwca 1971 roku dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, Zalecenie nr 143 dotyczące ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień z 1971 roku
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12