Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW KIEROWCÓW
data publikacji 06-11-2014
Każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy jest zobowiązany poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym profilaktycznym badaniom lekarskim (art. 229 § 1 i 2 K.p.). W przypadku kierowców prowadzących pojazdy osobowe lub inne, do kierowania którymi wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A2, AM, B1, B lub B+E, obowiązkowe są tylko te badania profilaktyczne, które wynikają z art. 229 K.p.
 
Szerszy zakres badań dotyczy kierowców prowadzących w ramach obowiązków służbowych pojazdy, do których wymagane jest prawo jazdy kategorii C lub D, do nich bowiem stosuje się przepisy ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy ona kierowców prowadzących pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony albo przystosowane do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W odniesieniu do takich kierowców, pierwsze badania profilaktyczne przeprowadzane są przed uzyskaniem kwalifikacji wstępnej, a następne przy okazji szkoleń okresowych.
 
Dla kierowców, którzy nie osiągnęli jeszcze 60 lat, badania te wykonywane są co 5 lat, a po ukończeniu przez nich 60. roku życia - co 30 miesięcy (art. 39j ustawy o transporcie drogowym „1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.25)), zwanej dalej "Kodeksem pracy".
3. Zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
4. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
5. Pierwsze badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
6. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.”).
 
Kierowcy-pracownicy, posługujący się w swojej pracy prawem jazdy kategorii C lub D, muszą też przejść badania psychologiczne (art. 39k ustawy o transporcie drogowym „1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
3. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
4. Pierwsze badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego”.). Częstotliwość ich przeprowadzania jest taka sama jak w przypadku badań profilaktycznych, o których mowa w art. 39j wspomnianej ustawy.
 
Dodatkowo należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 39l ust. 3 ustawy o transporcie drogowym do pracowników którzy wykonali badania lekarskie w zgodnie z art. 39j i 39k  ustawy o transporcie drogowym nie jest wymagane dokonanie badań lekarskich zgodnie z art. 229 k.p.
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 6 listopada 2014 roku
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Ustawa o transporcie drogowym. 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12