Baza pism
PL | EN
TWOJE KONTO
nie pamiętasz hasła? » zarejestruj się »
PISMO NA ŻYCZENIE

Nie znalazłeś pisma, którego potrzebujesz? Napisz,
a przygotujemy je w 48h (5 dni w tygodniu).

Musisz być zalogowany, aby móc skorzystać
z opcji pisma na życzenie.
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się.

SZUKAJ W SERWISIE
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PŁACOWYCH PRZEZ PRACODAWCĘ PRZEZ 50 LAT
data publikacji 28-06-2012
Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika wynika z art. 94 pkt 9a kodeksu pracy, zaś sposób ich prowadzenia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.). Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 lit. c) powyższego rozporządzenia akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują w części C dokumenty potwierdzające czynności związane z zajęciem wynagrodzenia należą do dokumentów przechowywanych w aktach osobowych pracowników. Jest to zatem część osobowej dokumentacji pracowniczej, którą pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych.
 
Akta osobowe pracownika należy przechowywać przez okres zatrudnienia pracownika u pracodawcy, a po jego zakończeniu jeszcze przez 50 lat. Obowiązek taki wynika z  treści art. 51u ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz.U. z 2006 roku, nr 97, poz. 673). Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy pracodawca przechowuje dokumenty pracownicze samodzielnie (we własnym zakresie), czy przekaże obowiązek gromadzenia i ich przechowywania wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, działającym na podstawie przepisów określonych w rozdziale 4a ww. ustawy.  Tak więc po ustaniu stosunku pracy akta osobowe pracownika, w tym dokumentacja potwierdzająca przebyte szkolenia z zakresu bhp powinna być przechowywana przez pracodawcę jeszcze przez okres 50 lat od dnia ustania stosunku pracy z pracownikiem. Zgodnie zaś z art. 94 ust. 9b) kodeksu pracy dokumentacja ta powinna być przechowywana w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
Autor: Izabela Zawacka,  radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 03 lutego 2014 roku
Podstawa prawan: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12